DM 15 m Riffel VOKSEN - 2019 (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Foreningshold Riffel 15m - Voksen Åben - Finale

1 Ballerup Skytteforening
37275 Tobias Volck Hybholt VÅ1 200/05 200/09 400/14
69303 Anders Sode VÅ1 200/15 200/10 400/25
76771 Joachim Espersen VÅ1 199/07 199/11 398/18
68039 Phillip Orup VÅ1 200/09 200/08 400/17
Total 1598/74
2 Randers Skyttekreds
65536 Martin Bærtelsen VÅ1 199/11 200/10 399/21
120785 John Bo Lyng VÅ1 198/06 199/06 397/12
67824 Therese Gregersen VÅ1 199/09 198/08 397/17
126770 Dennis Christiansen VÅ1 198/10 199/10 397/20
Total 1590/70
3 Særslev Skytteforening
102794 Emil R. Olesen VÅ1 198/09 197/02 395/11
53723 Mikkel Villadsen VÅ1 199/13 199/10 398/23
104491 Marius Bendixen VÅ1 200/10 199/12 399/22
102795 Rasmus R. Olesen VÅ1 198/09 199/11 397/20
Total 1589/76
4 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
127552 Kalle Andersen VÅ1 198/11 199/09 397/20
106905 Martin Larsen VÅ1 200/08 197/08 397/16
91753 Peter Christiansen VÅ1 199/10 199/09 398/19
100603 Jens Sten Knudsen VÅ1 198/05 195/06 393/11
Total 1585/66

Foreningshold Riffel 15m - Senior - Finale

1 Tuse Skytteforening
57407 Susanne Frederiksen SE1 199/11 199/08 398/19
57419 Lars Lund SE1 194/06 195/06 389/12
58322 Kurt Petersen SE1 198/11 200/07 398/18
57255 Kurt Møller Pedersen SE1 200/07 197/10 397/17
Total 1582/66
2 Nyvest Skytteforening
61314 Susanne Pihl SE1 198/06 197/08 395/14
61310 Svend E. Pihl SE1 199/06 199/12 398/18
61302 Ulla Madsen SE1 196/07 199/05 395/12
61510 Karl Dahl SE1 197/07 193/03 390/10
Total 1578/54
3 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69460 Inge Larsen SE1 199/06 197/04 396/10
68928 Peter Hvidberg SE1 199/10 197/04 396/14
60819 Jytte Kristoffersen SE1 196/05 195/03 391/08
69461 INGE RUSBJERG SE1 194/04 196/05 390/09
Total 1573/41
4 Viborg Skytteforening
19654 Knud Erik Holm SE1 197/10 199/11 396/21
81756 Allan H. Laursen SE1 199/09 197/05 396/14
19477 Carsten Bjørn SE1 193/07 193/09 386/16
19571 Ole Nielsen SE1 198/09 195/06 393/15
Total 1571/66
5 VBF Skyttelaug/Århus
134496 Arne Preus SE1 199/11 199/11
18344 Finn Dollerup SE1 199/13 199/13
134497 Per Preus SE2 195/11 195/11
26012 Eva Nørgaard SE1 194/07 194/07
Total 787/42

Foreningshold Riffel 15m - Stilling - Finale

1 Særslev Skytteforening
45956 Laura Buch VS1 194/07 190/05 384/12
81936 Camilla Birch Nielsen VS1 195/08 194/08 389/16
43006 Esben Egeskov Jakobsen VS1 194/05 197/09 391/14
94795 Anna Skade Nielsen VS1 197/09 195/04 392/13
Total 1556/55
2 Viborg Skytteforening
19746 Erik Skovmand VS1 194/03 197/02 391/05
99561 Josefine Ø. Laursen VS1 199/11 196/09 395/20
88599 Helle Norup Bertelsen VS1 195/04 190/02 385/06
107452 Sara Alexis VS1 193/04 190/03 383/07
Total 1554/38
3 Ribe Skyttekreds
12022 Henrik Noppenau Lytzen VS1 192/03 194/06 386/09
69466 Helle Kirstine Larsen VS1 191/01 195/07 386/08
39794 Line Petermann VS1 196/07 199/10 395/17
40827 Nicolai Christensen VS2 190/03 191/03 381/06
Total 1548/40
4 Aalborg Skyttekreds
116728 Caroline Marie Jacobi VS1 195/04 196/04 391/08
91277 Simone Berg VS1 190/04 188/00 378/04
17033 Lars Ørum Pedersen VS1 197/08 193/03 390/11
16485 Jeppe V. Kristensen VS1 189/04 189/00 378/04
Total 1537/27

Landsdelshold Riffel 15m - Voksen

1 DGI Nordjylland
101636 Anton Christensen VÅ1 199/12
15206 Maria Nørregaard VÅ2 198/10
86372 Christinna Herskind VS1 198/10
17033 Lars Ørum Pedersen VS1 197/08
99527 Lisbeth Stricker Jensen VÅ1 199/07
113910 Michael Guldbæk Larsen VÅ1 198/07
15956 Egon Larsen SE2 194/06
125508 Lars Walther Christensen SE1 199/05
122389 Klaus Andersen VÅ1 198/05
116728 Caroline Marie Jacobi VS1 195/04
28245 Louise Madsen VS1 195/04
117765 Peter A. Sørensen VS3 191/04
104886 Emil Lindholt Nielsen VS1 194/03
122125 Claus Nielsen VÅ3 189/03
101592 Elly Jensen SE3 189/03
102711 Sofie Frantsen VS2 188/02
-- Brutto --
82492 Rene Stricker Jensen VÅ1 197/11
102415 Jens Nielsen VÅ1 197/10
91277 Simone Berg VS1 190/04
98709 Pernille Holst Andersen VS1 183/03
Total (Max: 3121) 3121/93
2 DGI Fyn
53723 Mikkel Villadsen VÅ1 199/13
47955 Signe Steffensen VÅ1 200/09
102794 Emil R. Olesen VÅ1 198/09
102795 Rasmus R. Olesen VÅ1 198/09
94795 Anna Skade Nielsen VS1 197/09
49823 Per Christiansen SE1 198/08
81936 Camilla Birch Nielsen VS1 195/08
45956 Laura Buch VS1 194/07
52829 Per Boysen SE3 190/06
43006 Esben Egeskov Jakobsen VS1 194/05
126565 Steen Lage VÅ2 193/04
50995 Jens Nørregaard SE2 196/03
100102 Trine Knudsen VS1 191/03
46704 Knud Hansen VS2 189/03
104337 Pia Jørgensen VÅ3 191/02
46614 Peter Hansen VS3 182/00
-- Brutto --
80825 Ib Nedergaard SE3 189/04
135573 Henrik Rosager Pedersen VÅ3 189/03
48314 Anders Feldballe Hansen VS2 185/03
50469 Jens Gormsen VS3 168/00
Total (Max: 3105) 3105/98
3 DGI Midtjylland
99561 Josefine Ø. Laursen VS1 199/11
108184 Bjørn Olsen VÅ1 199/11
19654 Knud Erik Holm SE1 197/10
127751 Patrick Jepsen VÅ1 198/09
96491 Mathias Søndergaard VÅ1 197/06
102384 Kim Højbjerg Larsen VÅ2 197/06
22122 Dorte Østerby Jakobsen VÅ1 197/05
22128 Claus Pors Jensen VÅ3 192/05
31719 Erik Paarup SE2 195/04
88599 Helle Norup Bertelsen VS1 195/04
107452 Sara Alexis VS1 193/04
43374 Allan Clausen VS2 186/04
19746 Erik Skovmand VS1 194/03
113123 Emilie Louise Rasmussen VS1 192/03
86818 Simone T. Jensen VS3 182/01
19132 Sigurd Frederiksen SE3 187/00
-- Brutto --
122956 Finn Andersen VÅ2 194/05
97660 Mathias L. Grove VÅ3 190/04
19315 Peter Strand VS2 184/01
22253 Regner Mikkelsen SE3 186/00
Total (Max: 3100) 3100/86
4 DGI Midt- Og Vestsjælland
95589 Morten Jespersen VÅ1 199/13
57407 Susanne Frederiksen SE1 199/11
68206 Allan Holmbach Engelbrecht VÅ3 196/09
95724 John Helstrup VÅ1 200/08
57255 Kurt Møller Pedersen SE1 200/07
114967 Alexander Prip Hesselberg VÅ1 198/07
28084 Bjarne Veile VS1 194/07
26495 Steffen Halfdan Olsen VS1 199/06
57411 Sigurd Bohl Jensen VS1 193/05
68747 Tove Rasmussen SE2 194/04
79138 Bitten Nielsen VÅ2 192/04
35978 Claus Søndergaard VS1 190/03
84289 Nicolaj Andersen VS2 187/03
96636 Willy O. Jensen SE3 187/02
69410 Laura Graversen VS2 186/02
60330 Henning Sørensen VS3 184/02
-- Brutto --
57419 Lars Lund SE1 194/06
69344 Signe Jensen VS1 181/03
129902 Sussi Andersen VÅ3 189/01
94206 Matias B. Larsen VS3 169/00
Total (Max: 3098) 3098/93
5 DGI Storstrømmen
87542 Claus Frederiksen SE1 200/12
84054 Camilla Anna Kristiansen VÅ1 198/11
53644 Miriam K. Nielsen VÅ1 200/09
122163 Maria Andersen VÅ1 199/09
100365 Natashia Hansen VS2 189/07
54774 Max Pil VÅ1 200/06
127632 Christian Iversen VÅ3 193/06
54678 Tage Jensen SE2 196/04
134325 Brian Keis Jørgensen VÅ2 197/02
81811 Betina Petersen VS1 193/02
53381 Nicolai Henriksen VS1 192/02
56691 Kenneth Hansen VS3 185/02
54180 Finn Munksbo SE3 189/01
86870 Jesper Pedersen VS2 187/01
55133 Peter Hansen VS1 188/00
86426 Frederikke Frederiksen VS2 183/00
-- Brutto --
55789 Svend Erik Reckeweg SE2 190/04
133354 Ruben Dollemeyer VÅ3 187/04
54434 Palle Henriksen VS3 179/02
56448 Knud Nielsen SE3 185/01
Total (Max: 3089) 3089/74
6 DGI Østjylland
25323 Jenny Bissø SE1 199/13
91099 Ellen Holm VÅ1 200/11
65536 Martin Bærtelsen VÅ1 199/11
134497 Per Preus SE2 195/11
101277 Annemette Binder VÅ1 199/10
87623 Daniel Filtenborg Binder VÅ3 198/10
67824 Therese Gregersen VÅ1 199/09
83162 Valentin Røjel VÅ2 197/08
17480 Thomas Danielsen VS1 197/06
84818 Maja Petersen VS1 195/05
24945 Kim Larsen VS1 192/04
25247 Nanna Bissø VS1 190/04
17365 Camilla Chemnitz Hansen VS1 181/03
23175 WALTHER KRISTENSEN SE3 184/01
95349 Kristian Gyldenløv VS2 182/00
96716 Poul-Erik Kristensen VS3 180/00
-- Brutto --
88434 Michael Petersen VÅ1 197/07
23116 Jens Roland Jensen SE1 199/06
120785 John Bo Lyng VÅ1 198/06
106994 Casper Broge VÅ2 191/01
Total (Max: 3087) 3087/106
7 DGI Sydvest
40983 Else Jensen SE1 200/14
40125 Lone B. Lund VÅ1 199/12
134341 Jonas Aagaard VÅ2 199/10
103514 Lasse Elkjær Nielsen VÅ1 199/10
127255 Elise Saxild Kristensen VÅ1 196/09
123471 Niels Hansen SE3 199/08
39827 Jens Nygaard SE1 197/08
41660 Liselotte Petersen SE2 194/08
34051 Sofie Nielsen VS1 191/04
12022 Henrik Noppenau Lytzen VS1 192/03
40827 Nicolai Christensen VS2 190/03
127434 Martin B. Jensen VÅ3 188/03
39087 Thomas Søndergaard VS1 191/02
126413 Jonas Vestermark VS2 184/02
85295 Chris Debel VS2 190/00
122536 Morten Clemmensen Johnsen VS3 177/00
-- Brutto --
93056 Jytte Sørensen VÅ2 196/05
41575 Holger Jensen SE2 190/02
127989 Heidi Nielsen VÅ3 188/01
122585 Ole Brix VS3 175/00
Total (Max: 3086) 3086/96
8 DGI Sønderjylland
127879 Pia Johannsen VÅ2 198/08
104165 Bjørn Bär VÅ1 200/07
125104 Henrik Christian Schmidt VÅ2 197/06
39616 Jens Peter Oksen SE2 195/06
42764 Thomas Brokholm VS2 189/06
87121 Helle Bang VÅ1 194/05
42345 Jens Faurbye VS1 189/05
121229 Leif Kristensen SE1 198/04
44303 Camilla Paulsen VS2 188/04
128216 Vita Bâr VÅ3 190/03
42754 Torben Larsen VS1 188/03
43346 Marianne Clausen VS1 187/03
43530 Ove Gisselbæk Østergaard SE3 184/03
42652 Jørn Chr. Krogh VS1 186/02
114993 Lasse B. Asmussen VS3 185/02
44249 Ib-Detlev Hulgard SE1 194/01
-- Brutto --
44389 William Kjær SE1 193/06
129973 Jimmy Illner VÅ3 181/02
43415 Pernille Porep Hadberg VS2 185/01
42676 Jan Sørensen VS3 180/01
Total (Max: 3062) 3062/68
9 DGI Nordsjælland
90319 Jeannette Frost VÅ1 198/12
111899 Thomas Høvelskov VÅ1 200/10
64634 Ole Østrup Rasmussen SE1 199/09
120429 Sandra Youden VÅ1 199/08
81648 Anders Langhorn VÅ2 196/08
62482 René Andersen VÅ1 199/07
65179 Bjørn Klaus Nath Nielsen SE2 193/07
61820 Natasja Emilie Buchholdt VS1 196/05
60633 Claus Nielsen VS2 190/04
61692 Lasse Winther Jakobsen VÅ3 186/04
118242 Anne-Lise Qvist Nielsen SE3 184/02
62534 Lennart Qvist Nielsen VS2 185/01
111896 Mathias Juul VS2 181/01
63334 Henrik Andersen VS3 180/01
128348 Linas Zvirblis VS3 180/00
121937 Rasmus Andersen VS3 176/00
-- Brutto --
71763 Viggo Jørgensen SE1 197/10
104699 Henning Pries VÅ1 198/07
116328 Benedicte Bodilsen VÅ2 195/07
120517 Bjørn Raaby VÅ1 198/03
Total (Max: 3042) 3042/79
10 DGI Sydøstjylland
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen VÅ1 200/15
98282 Kristine Rødsgaard Christensen VÅ1 199/14
35001 Jan Ryholl VÅ1 200/13
91753 Peter Christiansen VÅ1 199/10
20905 Steen Skallebæk VÅ2 196/08
20954 Per Christiansen SE1 198/07
30467 Niels H. Overgaard VS1 196/06
129783 Erik Dalgas Andersen SE2 195/06
116793 Bo D. Andersen VÅ3 195/05
106366 Grethe Thomsen SE3 190/03
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen VS1 190/02
87872 Martin Knudsen VS1 188/01
21272 Daniel Vase VS2 185/01
112421 Niclas Hejslet VS2 183/00
85786 Sara Knudsen VS3 176/00
-- Brutto --
110497 Jesper Haugstrup VÅ2 193/05
130996 Susanne Meldgaard VÅ3 193/05
20331 Dan Lauersen SE2 192/04
97735 Lærke Amby Fabricius VS1
34301 Karsten Karstensen VS2
Total (Max: 3136) 2890/91
11 DGI Vestjylland
101728 Jan Grünberger SE1 198/09
106880 Jens Valther Ørts VÅ1 198/08
98925 Maria Mortensen VÅ2 197/06
31260 Rikke Mæng VS1 196/06
128269 Torben Larsen VÅ2 195/05
29739 Martin Jakobsen VS1 191/05
104027 Nanna Lynggaard VÅ1 197/03
35895 Lene F. Høegsberg VÅ1 195/03
37613 Thomas Pagaard SE3 191/03
35880 Martin Holst Nørmark VS2 183/02
83073 Jonas Andersen VS2 190/01
97454 Anders Byskov Nielsen VS2 185/01
90300 Camilla Marhauer Lauritsen VS3 185/00
99842 Nikolaj Slot Larsen VS3 181/00
-- Brutto --
30213 Janus Haahr SE1 194/06
29765 Frits R. Larsen SE1 194/05
36092 Henrik Bjerg VÅ2 188/00
80150 Dieter Meier VÅ3
30258 Gert Østergård SE2
87299 Mikkel Damholt Hansen VS1
Total (Max: 3124) 2682/52

Foreningshold Riffel 15m - Stilling

1 Viborg Skytteforening
19746 Erik Skovmand VS1 194/03
99561 Josefine Ø. Laursen VS1 199/11
88599 Helle Norup Bertelsen VS1 195/04
107452 Sara Alexis VS1 193/04
Total 781/22
2 Særslev Skytteforening
45956 Laura Buch VS1 194/07
81936 Camilla Birch Nielsen VS1 195/08
43006 Esben Egeskov Jakobsen VS1 194/05
94795 Anna Skade Nielsen VS1 197/09
Total 780/29
3 Aalborg Skyttekreds
116728 Caroline Marie Jacobi VS1 195/04
91277 Simone Berg VS1 190/04
17033 Lars Ørum Pedersen VS1 197/08
16485 Jeppe V. Kristensen VS1 189/04
Total 771/20
4 Ribe Skyttekreds
12022 Henrik Noppenau Lytzen VS1 192/03
69466 Helle Kirstine Larsen VS1 191/01
39794 Line Petermann VS1 196/07
40827 Nicolai Christensen VS2 190/03
Total 769/14
5 Helle Skytteforening
39346 Jeppe Brydsø Dammark VS1 193/05
34084 Mette Nielsen VS1 192/04
34051 Sofie Nielsen VS1 191/04
39087 Thomas Søndergaard VS1 191/02
Total 767/15
6 Århus Riffelskytte klub
24945 Kim Larsen VS1 192/04
25247 Nanna Bissø VS1 190/04
95349 Kristian Gyldenløv VS2 182/00
17480 Thomas Danielsen VS1 197/06
Total 761/14
7 Boddum-Ydby Skytteforening
118349 Laura Riemann Dahl VS3 189/05
108452 Victoria Riemann Dahl VS2 188/01
113577 Mathias N. Nielsen VS2 187/02
28245 Louise Madsen VS1 195/04
Total 759/12
8 Trehøje Skytteforening
83073 Jonas Andersen VS2 190/01
99842 Nikolaj Slot Larsen VS3 181/00
31260 Rikke Mæng VS1 196/06
29739 Martin Jakobsen VS1 191/05
Total 758/12
9 Vemmelev Sg&i
59650 Allan Hansen VS2 188/03
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf VS1 190/07
60025 Morten Kleffel Petersen VS2 186/02
59536 Johnny Olsen VS2 192/02
Total 756/14
10 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69410 Laura Graversen VS2 186/02
28084 Bjarne Veile VS1 194/07
60116 Nicolai Andersen VS1 189/03
69344 Signe Jensen VS1 181/03
Total 750/15
11 Skive skytteforening
22154 Allan Aagaard VS1 191/01
28015 Hardy Larsen VS2 184/02
43374 Allan Clausen VS2 186/04
27987 Jan Thesbjerg VS1 188/01
Total 749/08
12 Ornebjerg Skytteforening
86870 Jesper Pedersen VS2 187/01
100365 Natashia Hansen VS2 189/07
56691 Kenneth Hansen VS3 185/02
55571 Birthe Holm Thomsen VS2 185/01
Total 746/11
13 Hvidovre Skyttekreds 2
70271 Ib V Hansen VS2 181/01
70247 Sys Hansen VS1 188/01
130231 Anant Choubey VS1 190/03
68807 Michael Hansen VS1 185/01
Total 744/06
14 Randers Skyttekreds
17365 Camilla Chemnitz Hansen VS1 181/03
17356 Gitte Hansen VS2 188/06
106868 Nicolaj Berg Lassen VS3 186/02
17339 Preben Chemnitz Hansen VS2 187/02
Total 742/13
15 Stege Ndr. Skytteforening
55178 Lars Nøhr VS2 183/01
55337 Kenneth Westergaard VS2 185/02
55133 Peter Hansen VS1 188/00
55222 Jacob Nielsen VS2 186/03
Total 742/06
16 Vodskov Skytteforening
15485 Dennis Nielsen VS2 187/03
85492 Martin Jensen VS2 190/02
73324 Peter Sigsgaard VS2 183/02
15859 Mads Sigsgaard VS3 179/02
Total 739/09
17 Tingsted Skytteforening
54457 Mikael Green VS2 190/02
81811 Betina Petersen VS1 193/02
53137 Hanne Andersen VS2 185/00
94931 Trine Nielsen VS3 171/01
Total 739/05
18 Horne Skytteforening
48025 Morten Laursen VS2 189/03
47914 Uffe Pedersen VS2 188/01
48314 Anders Feldballe Hansen VS2 185/03
86200 Andreas Algren Pedersen VS1 169/02
Total 731/09
19 Østerlars Skytteforening
61028 Susanne Ager Höy VS2 188/04
61077 Finn Marcher VS3 184/00
92383 Rasmus Hansen VS2 184/01
61580 Carsten Christensen VS3 169/00
Total 725/05
20 Grænseegnens Skytteforening
43346 Marianne Clausen VS1 187/03
127880 Camilla Johannsen VS3 174/00
114993 Lasse B. Asmussen VS3 185/02
43365 Henning Sørensen VS2 179/00
Total 725/05
21 Honum & Omegns Skytteforening
20009 Jens Bo Laursen VS2 180/01
19919 Dagmar Bjerre VS3 176/00
21272 Daniel Vase VS2 185/01
34575 Nicolai Beier VS3 179/00
Total 720/02
22 Hem Skytteforening
27947 Jørn Jensen VS3 174/00
86818 Simone T. Jensen VS3 182/01
27351 Mads Priess Christoffersen VS2 181/04
27876 Martin Lauritsen VS3 177/02
Total 714/07
23 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
19315 Peter Strand VS2 184/01
19552 Rasmus Barrett VS2 186/01
79881 Jesper Strand VS3 169/01
119041 Jakob Krogsgaard Pedersen VS2 157/01
Total 696/04

Foreningshold Riffel 15m - Voksen Åben

1 Ballerup Skytteforening
37275 Tobias Volck Hybholt VÅ1 200/05
69303 Anders Sode VÅ1 200/15
76771 Joachim Espersen VÅ1 199/07
68039 Phillip Orup VÅ1 200/09
Total 799/36
2 Særslev Skytteforening
102794 Emil R. Olesen VÅ1 198/09
53723 Mikkel Villadsen VÅ1 199/13
104491 Marius Bendixen VÅ1 200/10
102795 Rasmus R. Olesen VÅ1 198/09
Total 795/41
3 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
127552 Kalle Andersen VÅ1 198/11
106905 Martin Larsen VÅ1 200/08
91753 Peter Christiansen VÅ1 199/10
100603 Jens Sten Knudsen VÅ1 198/05
Total 795/34
4 Randers Skyttekreds
65536 Martin Bærtelsen VÅ1 199/11
120785 John Bo Lyng VÅ1 198/06
67824 Therese Gregersen VÅ1 199/09
126770 Dennis Christiansen VÅ1 198/10
Total 794/36
5 Jelling fS
98282 Kristine Rødsgaard Christensen VÅ1 199/14
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen VÅ1 200/15
33621 Henrik Lund VÅ1 198/09
120368 Claus Kristoffersen VÅ1 196/09
Total 793/47
6 Ribe Skyttekreds
103514 Lasse Elkjær Nielsen VÅ1 199/10
121953 Jens Peter Fischer VÅ1 199/08
39706 Lars Nielsen VÅ1 198/09
41477 Alice Frandsen VÅ1 196/06
Total 792/33
7 Vodskov Skytteforening
99527 Lisbeth Stricker Jensen VÅ1 199/07
102415 Jens Nielsen VÅ1 197/10
113910 Michael Guldbæk Larsen VÅ1 198/07
82492 Rene Stricker Jensen VÅ1 197/11
Total 791/35
8 Holmegaard Skytteforening
84054 Camilla Anna Kristiansen VÅ1 198/11
84055 Torben Kristiansen VÅ1 196/05
111560 Anders Røge VÅ1 198/12
56352 Line Gerner Malmborg VÅ1 198/05
Total 790/33
9 Gørding/Vejrup Skyttekreds
134341 Jonas Aagaard VÅ2 199/10
40207 Ida Søby Fogh VÅ1 198/04
41611 Bent P. Nielsen VÅ1 196/06
39064 Ulla Bagger Mortensen VÅ1 197/10
Total 790/30
10 Ullerup Skytteforening
34354 Betinna Flyvholm Thygesen VÅ1 196/07
107347 Peter Kurth Jensen VÅ1 198/07
33605 Jens Erik P. Krudt VÅ1 200/04
111862 Petri Brask-Nielsen VÅ2 196/07
Total 790/25
11 Frederikssund Skytteforening, IF1864
62482 René Andersen VÅ1 199/07
98509 Michael Linde Bentzen VÅ1 197/07
64200 Louise Klitsgaard Andersen VÅ1 200/02
116643 Søren Terp VÅ2 194/08
Total 790/24
12 Nykøbing F. Skytteforening
134325 Brian Keis Jørgensen VÅ2 197/02
122163 Maria Andersen VÅ1 199/09
54774 Max Pil VÅ1 200/06
116986 Anja M. Johansen VÅ2 194/05
Total 790/22
13 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
19779 Bjarne Barrett VÅ1 198/09
108184 Bjørn Olsen VÅ1 199/11
116825 Søren Kaster VÅ1 197/06
122956 Finn Andersen VÅ2 194/05
Total 788/31
14 Samsø Skytteforening
25221 Sanne Kristensen VÅ1 196/07
91099 Ellen Holm VÅ1 200/11
25234 Pia Kleis VÅ1 196/04
91098 Peder Nedergaard VÅ1 196/04
Total 788/26
15 Ravnsborg Skytteforening
127837 Brian H. Larsen VÅ2 191/05
53644 Miriam K. Nielsen VÅ1 200/09
101228 Philip Petersen VÅ1 199/09
93567 Sara Hansen VÅ1 197/05
Total 787/28
16 Østerlars Skytteforening
61080 Erik Ager Höy VÅ1 196/04
117036 Charlotte Frederiksen VÅ2 196/04
61050 Mathias Maegaard VÅ2 197/08
61073 Hans Ove Maegård VÅ1 198/08
Total 787/24
17 Viborg Skytteforening
96491 Mathias Søndergaard VÅ1 197/06
22122 Dorte Østerby Jakobsen VÅ1 197/05
90533 Kaja Laursen VÅ1 194/05
19486 Allan T. Pedersen VÅ1 199/07
Total 787/23
18 Frederikshavn Skyttekreds
101636 Anton Christensen VÅ1 199/12
106985 Lotte Bredahl VÅ1 199/11
130183 Kent Stoklund VÅ2 190/01
116872 Dorthe K. Hegaard VÅ1 197/07
Total 785/31
19 Højby Skytteforening
52069 Bo Pedersen VÅ1 196/05
51836 Annette Pedersen VÅ2 197/08
115306 Nicolaj Christian Villadsen VÅ2 197/05
129390 Henrik Jensen VÅ1 195/05
Total 785/23
20 Vejle Skytteforening
35073 Bo Laursen VÅ1 188/08
35001 Jan Ryholl VÅ1 200/13
111577 Niels Ladegaard VÅ1 197/07
120513 Michael Jens Gram Jakobsen VÅ1 199/10
Total 784/38
21 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69376 Morten Remsted VÅ1 199/09
69629 Per Bay VÅ1 198/10
60856 Helle Lindorff Jensen VÅ1 195/04
69524 Sanne Kjær VÅ2 192/03
Total 784/26
22 Høng Skytteforening
100147 Kasper Pedersen VÅ1 197/07
94220 Frederik Pedersen VÅ2 197/06
130001 Søren Marqvartsen VÅ1 198/07
127834 Kim Wichmann VÅ2 192/04
Total 784/24
23 Sparta Idrætsforening
39655 Connie Schmidt VÅ1 200/07
87121 Helle Bang VÅ1 194/05
43916 Jan Jepsen Lund VÅ1 194/03
39648 Ebbe Thyssen VÅ1 195/04
Total 783/19
24 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
110493 Joan Klitgaard Pedersen VÅ2 194/05
49818 Randi Lisborg Christensen VÅ1 199/08
110047 Claus Larsen VÅ1 193/04
113871 Oliver Holm VÅ2 196/06
Total 782/23
25 Paarup Skytteforening
135573 Henrik Rosager Pedersen VÅ3 189/03
52601 Jette K. Larsen VÅ1 199/12
52805 Steen Hansen VÅ1 196/04
51506 Andreas Holgersen VÅ1 197/09
Total 781/28
26 Vilsted Skytteforening
11933 Lars P M Jakobsen VÅ1 199/09
11744 Søren Højgaard Andersen VÅ1 191/06
108503 Evan Petersen VÅ1 194/03
11779 Rasmus Møller Larsen VÅ1 197/07
Total 781/25
27 Aulum Skytteforening
30629 Flemming Kristensen VÅ1 198/09
101602 Jonna Grønbæk VÅ1 194/06
84370 Christina Bukalo VÅ3 197/08
137043 Martin Strib Rahbek VÅ3 192/02
Total 781/25
28 Holsted Skyttekreds
97256 Kasper Stensgård Jensen VÅ1 196/05
97267 Torben Jensen VÅ1 195/04
126135 Martin Osther VÅ1 194/03
128397 Michael Willert VÅ3 194/01
Total 779/13
29 Stadil-Vedersø Skytteforening
36092 Henrik Bjerg VÅ2 188/00
112486 Klaus Kristensen VÅ2 190/05
97393 Janni Hald Nielsen VÅ2 197/05
98925 Maria Mortensen VÅ2 197/06
Total 772/16
30 Sønderborg Skyttekreds
42425 Jan B. Sørensen VÅ2 193/04
42429 Hanne Bergmann Sørensen VÅ1 199/06
129973 Jimmy Illner VÅ3 181/02
127629 René Lundorf VÅ2 193/04
Total 766/16
31 Hvidovre Skyttekreds
135501 Line Bech Jensen VÅ3 181/00
70275 Gry Hansen VÅ1 196/04
111944 Fie Munk VÅ1 132/02
138146 Jon Jansen VÅ2 189/02
Total 698/08

Foreningshold Riffel 15m - Senior

1 Tuse Skytteforening
57407 Susanne Frederiksen SE1 199/11
57419 Lars Lund SE1 194/06
58322 Kurt Petersen SE1 198/11
57255 Kurt Møller Pedersen SE1 200/07
Total 791/35
2 Nyvest Skytteforening
61314 Susanne Pihl SE1 198/06
61310 Svend E. Pihl SE1 199/06
61302 Ulla Madsen SE1 196/07
61510 Karl Dahl SE1 197/07
Total 790/26
3 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69460 Inge Larsen SE1 199/06
68928 Peter Hvidberg SE1 199/10
60819 Jytte Kristoffersen SE1 196/05
69461 INGE RUSBJERG SE1 194/04
Total 788/25
4 VBF Skyttelaug/Århus
134496 Arne Preus SE1 199/11
18344 Finn Dollerup SE1 199/13
134497 Per Preus SE2 195/11
26012 Eva Nørgaard SE1 194/07
Total 787/42
5 Viborg Skytteforening
19654 Knud Erik Holm SE1 197/10
81756 Allan H. Laursen SE1 199/09
19477 Carsten Bjørn SE1 193/07
19571 Ole Nielsen SE1 198/09
Total 787/35
6 Frederikshavn Skyttekreds
10470 Ole Hans Madsen SE1 197/06
10518 Knud Jensen SE1 194/02
10606 Bent Poulsen SE1 198/08
106063 Poul Erik Christensen SE1 195/07
Total 784/23
7 Bullerup Skyttekreds
52205 Bent Johansen SE2 191/02
51383 Kurt Knudsen SE1 198/07
50995 Jens Nørregaard SE2 196/03
50893 Bente M. Lohmann SE1 199/09
Total 784/21
8 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
35506 Lars Kring Mortensen SE1 199/08
20954 Per Christiansen SE1 198/07
129783 Erik Dalgas Andersen SE2 195/06
20681 Hans O. Hansen SE1 191/03
Total 783/24
9 Trehøje Skytteforening
101728 Jan Grünberger SE1 198/09
30213 Janus Haahr SE1 194/06
29765 Frits R. Larsen SE1 194/05
30694 Anders Helleskov SE1 196/06
Total 782/26
10 Jelling fS
33816 Knud Andersen SE1 199/09
33790 Ove Laursen SE1 197/06
80547 Jens Peter Ladegaard SE1 188/01
33812 Lis Andersen SE1 197/07
Total 781/23
11 Nykøbing F. Skytteforening
54678 Tage Jensen SE2 196/04
54902 Hans Pil SE1 195/06
97642 Flemming Larsen SE1 194/06
54808 Lisbeth Pil SE1 196/07
Total 781/23
12 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49799 Anders Mortensen SE1 196/04
49092 Jens E. Christensen SE1 192/03
49823 Per Christiansen SE1 198/08
49316 John Iversen SE1 194/11
Total 780/26
13 Frederikssund Skytteforening, IF1864
62500 Ole Gerner Olsen SE1 195/08
61327 Poul Henrik Brandt SE1 198/10
62442 Arne Pedersen SE2 190/02
62169 Steen Møller SE1 197/03
Total 780/23
14 Korsør Skytteforening
59037 Pelle R. Pedersen SE1 196/03
59269 Ole S. Madsen SE1 190/01
58805 Inge Nielsen SE1 199/08
59359 Erik Benée Petersen SE1 194/02
Total 779/14
15 Helsinge S&i - Skytteafd.
64634 Ole Østrup Rasmussen SE1 199/09
64725 Knud Børge Jensen SE2 189/03
65179 Bjørn Klaus Nath Nielsen SE2 193/07
71763 Viggo Jørgensen SE1 197/10
Total 778/29
16 Særslev Skytteforening
49642 Helge Larsen SE1 197/09
110371 Ove Guldager Pedersen SE1 192/02
52481 Torben S. Nielsen SE1 195/07
49486 Vang Jarl SE1 194/08
Total 778/26
17 Rødding Skytteforening
41685 Jan Slothuus SE2 192/05
123471 Niels Hansen SE3 199/08
41354 Kirsten Ravn SE1 192/06
41660 Liselotte Petersen SE2 194/08
Total 777/27
18 Vojens Skytteforening
44389 William Kjær SE1 193/06
101767 Egon Johansen SE1 192/05
109680 Karl Jon Hansen SE1 195/08
117669 Inga Antzack SE1 194/08
Total 774/27
19 Haderslev Skyttekreds
44249 Ib-Detlev Hulgard SE1 194/01
44317 Birgith Rothmeier SE2 193/05
44255 Henning Knudsen SE1 197/05
130316 Heine Christiansen SE2 190/02
Total 774/13
20 Sportsskydeklubben Odense
97562 Erik S. Rasmussen SE1 196/05
104965 Regnar Nilsson SE1 193/05
82877 Mogens Nielsen SE2 189/01
52085 Yet Johansen SE2 195/02
Total 773/13
21 Samsø Skytteforening
25323 Jenny Bissø SE1 199/13
25302 Knud Møller SE1 183/02
25326 Jan O Jørgensen SE1 195/01
116952 Jette Hougaard SE1 195/06
Total 772/22
22 Ribe Skyttekreds
40983 Else Jensen SE1 200/14
59402 Torben Kaalund-Ramm SE3 188/02
101689 Hans Jensen SE2 186/01
39827 Jens Nygaard SE1 197/08
Total 771/25
23 Randers Skyttekreds
18504 Anny Toft SE1 197/06
17325 Henning Lausten SE1 193/02
18368 Erik Andersen SE1 195/05
18164 Jørgen Overgaard SE2 185/00
Total 770/13
24 Silkeborg Skyttekreds
22477 Keld Klode SE2 192/05
22253 Regner Mikkelsen SE3 186/00
22294 Orla Smedegaard SE2 197/07
22623 Erling Hesel SE1 194/04
Total 769/16
25 Honum & Omegns Skytteforening
20861 Vagn åge Jørgensen SE1 197/06
21256 Einar Højsgård SE1 195/03
20897 Svend Vase SE3 178/02
34740 Hardy Larsen SE1 193/03
Total 763/14
25 Honum
20861 Vagn åge Jørgensen SE1 197/06
21256 Einar Højsgård SE1 195/03
20897 Svend Vase SE3 178/02
34740 Hardy Larsen SE1 193/03
Total 763/14
27 Kjellerup Skytteforening
19714 Inger Sørensen SE1 190/02
22135 Børge Mønster SE3 185/01
97318 Niels Olsen SE1 195/06
19511 Thomas Skræp Sørensen SE1 193/05
Total 763/14
28 Næstved Skytteforening
55844 Ove Hansen SE2 187/05
55789 Svend Erik Reckeweg SE2 190/04
55908 Leif Klausen SE1 191/06
56096 Birthe Skytte SE1 194/04
Total 762/19
29 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
19132 Sigurd Frederiksen SE3 187/00
19529 Steen Andersen SE3 187/02
91589 Ivan Jensen SE2 187/02
19751 Ejvind Pedersen SE2 193/03
Total 754/07
29 Helle Skytteforening
39271 Lars Søndergård SE2 191/02
39934 Ingrid Hauge Mortensen SE3 185/02
39410 Erik Hungeberg SE3 189/03
88831 Erik Olesen SE2 189/00
Total 754/07

Til toppen