DM 50-200-300m Voksen 2021 (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Foreningshold 50m Åben - Finale

1 Ballerup Skytteforening
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 198/14 199/12 397/26
37275 Tobias Volck Hybholt Å1 200/15 199/10 399/25
84289 Nicolaj Bjørn Andersen Å1 199/11 200/12 399/23
76771 Joachim Espersen Å1 199/11 199/10 398/21
Total 1593/95
2 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
35001 Jan Ryholl Å1 198/08 199/12 397/20
106905 Martin Larsen Å1 199/13 200/13 399/26
126980 Anni Damgaard Å1 198/09 199/07 397/16
91753 Peter Foght Christiansen Å1 198/11 199/12 397/23
Total 1590/85
3 Særslev Skytteforening
121230 Kim Aalund Å1 198/07 198/12 396/19
53723 Mikkel Villadsen Å1 199/13 200/16 399/29
102795 Rasmus R. Olesen Å1 198/10 199/13 397/23
102794 Emil R. Olesen Å1 199/09 199/09 398/18
Total 1590/89
4 Hvidovre Skyttekreds
70271 Ib Vejvad Hansen Å1 200/08 198/14 398/22
70275 Gry Hansen Å1 199/15 200/19 399/34
108537 Sabrina Bæk Nielsen Å2 196/09 199/09 395/18
97313 Niels Laustsen Å1 199/08 198/10 397/18
Total 1589/92

Foreningshold 50m Senior - Finale

1 Tuse Skytteforening
57407 Susanne Frederiksen SE1 200/11 200/08 400/19
57419 Lars Lund Frederiksen SE1 199/06 197/12 396/18
57255 Kurt Møller Pedersen SE1 195/06 199/13 394/19
58322 Kurt Petersen SE1 196/08 195/07 391/15
Total 1581/71
2 Skytteklubben DSB/ASF
24662 Kent Jeppesen SE1 196/10 199/12 395/22
140159 Rene Holst SE1 197/08 197/11 394/19
142622 Finn Danielsen SE1 198/08 195/04 393/12
24583 Bruno Grove Nielsen SE1 198/12 200/12 398/24
Total 1580/77
3 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69409 Leif Bay SE1 195/08 197/10 392/18
68928 Peter Hvidberg SE1 197/11 197/10 394/21
69408 Leif Bodilsen SE1 194/11 197/07 391/18
69460 Inge Larsen SE1 198/10 198/09 396/19
Total 1573/76
4 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49725 Niels Jus. Pedersen SE1 191/07 189/04 380/11
49799 Anders Mortensen SE1 195/07 191/07 386/14
49316 John Iversen SE1 198/14 198/08 396/22
49092 Jens E. Christensen SE1 199/08 192/06 391/14
Total 1553/61

Foreningshold 50m Stilling - Finale

1 Viborg Skytteforening
99561 Josefine Østergaard Laursen ST1 197/07 199/11 396/18
102711 Sofie Møller Frantsen ST2 193/08 197/09 390/17
88599 Helle Norup Bertelsen ST1 195/13 196/10 391/23
19746 Erik Skovmand ST1 197/08 193/08 390/16
Total 1567/74
2 Aalborg Skyttekreds
17033 Lars Ørum Pedersen ST1 197/09 196/13 393/22
104886 Emil Lindholt Nielsen ST1 195/09 192/07 387/16
117765 Peter A. Sørensen ST1 198/10 196/10 394/20
105786 Jonas Ø. Pedersen ST1 193/05 194/06 387/11
Total 1561/69
3 Særslev Skytteforening
50208 Jan Østergård Jensen ST1 198/12 194/06 392/18
81936 Camilla Birch Nielsen ST1 197/08 196/09 393/17
89769 Henrik Hylsebeck Nielsen ST3 192/04 189/04 381/08
43006 Esben Egeskov Jakobsen ST1 195/09 197/12 392/21
Total 1558/64
4 Ribe Skyttekreds
39794 Line Petermann Fabricius ST1 193/09 196/09 389/18
40827 Nicolai Christensen ST1 194/06 193/11 387/17
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST1 192/06 196/06 388/12
69466 Helle Kirstine Larsen ST2 196/06 194/08 390/14
Total 1554/61

Foreningshold 50m Senior

1 Tuse Skytteforening
57407 Susanne Frederiksen SE1 200/11
57419 Lars Lund Frederiksen SE1 199/06
57255 Kurt Møller Pedersen SE1 195/06
58322 Kurt Petersen SE1 196/08
Total 790/31
2 Skytteklubben DSB/ASF
24662 Kent Jeppesen SE1 196/10
140159 Rene Holst SE1 197/08
142622 Finn Danielsen SE1 198/08
24583 Bruno Grove Nielsen SE1 198/12
Total 789/38
3 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69409 Leif Bay SE1 195/08
68928 Peter Hvidberg SE1 197/11
69408 Leif Bodilsen SE1 194/11
69460 Inge Larsen SE1 198/10
Total 784/40
4 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49725 Niels Jus. Pedersen SE1 191/07
49799 Anders Mortensen SE1 195/07
49316 John Iversen SE1 198/14
49092 Jens E. Christensen SE1 199/08
Total 783/36
5 Vojens Skytteforening
44389 William Kjær SE1 196/06
101767 Egon Johansen SE1 194/04
117669 Inga Antzack SE1 194/08
109680 Karl Jon Hansen SE1 198/07
Total 782/25
6 Nyvest Skytteforening
61310 Svend Erik Pihl SE2 196/10
61314 Susanne Pihl SE1 194/04
61510 Karl Dahl SE1 194/10
61312 Sven Holm Jensen SE1 194/07
Total 778/31
7 Jelling fS
33816 Knud Andersen SE1 197/14
80410 Jørn Ladegaard SE2 191/06
35072 Bodil Hansen SE1 193/06
33790 Ove Laursen SE1 196/07
Total 777/33
8 Særslev Skytteforening
49486 Vang Jarl SE1 196/09
112816 Bernhard Hansen SE1 194/07
110371 Ove Guldager Pedersen SE1 190/05
49642 Helge Larsen SE1 195/07
Total 775/28
9 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
96415 Karl K. Rasmussen SE1 191/03
44463 Kristian R. Petersen SE1 197/06
20681 Hans O. Hansen SE1 191/05
20964 Ole Hansen SE1 193/04
Total 772/18
10 Ribe Skyttekreds
39827 Jens Nygaard SE1 197/07
39754 Peter Christensen SE2 193/02
39737 Svend Petermann SE1 196/05
41593 Ejgil Thuesen SE2 182/02
Total 768/16
11 Honum & Omegns Skytteforening
34740 Hardy Larsen SE1 198/09
21256 Einar Højsgård SE2 181/01
20861 Vagn Åge Jørgensen SE1 194/08
20643 Lars-Åge Pedersen SE1 194/08
Total 767/26
12 Helsinge S&i - Skytteafd.
71763 Viggo Jørgensen SE1 197/06
104699 Henning Pries SE1 192/05
64725 Knud Børge Jensen SE2 183/00
66329 Lars Krogstrup SE1 193/07
Total 765/18
13 Nyborg Skytteforening
90755 Bent Larsen SE1 193/08
80825 Ib Nedergaard SE2 188/03
136869 Torben Bergholdt SE2 184/05
46082 Børge Andersen SE1 191/03
Total 756/19
14 Næstved Skytteforening
85764 Erik Hudlebusch SE2 189/04
55789 Svend Erik Reckeweg SE2 187/06
137325 Jens Peter Frost SE2 188/04
55908 Leif Klausen SE1 192/04
Total 756/18
15 Nordals Skyttekreds
42734 Asger J. Halkjær SE1 183/04
42721 Kristian Bolding SE2 181/02
42620 Leo Pedersen SE1 196/09
42611 Marie Sørensen SE2 184/02
Total 744/17
16 Silkeborg Skyttekreds
22623 Erling Hesel SE1 187/07
22253 Regner Mikkelsen SE2 176/02
22294 Orla Smedegaard SE1 187/04
22477 Keld Klode SE1 186/03
Total 736/16
17 Helle Skytteforening
39934 ingrid Hauge SE2 180/01
88831 Erik Olesen SE2 185/02
39410 Erik Hungeberg SE2 183/02
39271 Lars Søndergård SE2 172/00
Total 720/05

Foreningshold 50m Stilling

1 Aalborg Skyttekreds
17033 Lars Ørum Pedersen ST1 197/09
104886 Emil Lindholt Nielsen ST1 195/09
117765 Peter A. Sørensen ST1 198/10
105786 Jonas Ø. Pedersen ST1 193/05
Total 783/33
2 Viborg Skytteforening
99561 Josefine Østergaard Laursen ST1 197/07
102711 Sofie Møller Frantsen ST2 193/08
88599 Helle Norup Bertelsen ST1 195/13
19746 Erik Skovmand ST1 197/08
Total 782/36
3 Særslev Skytteforening
50208 Jan Østergård Jensen ST1 198/12
81936 Camilla Birch Nielsen ST1 197/08
89769 Henrik Hylsebeck Nielsen ST3 192/04
43006 Esben Egeskov Jakobsen ST1 195/09
Total 782/33
4 Ribe Skyttekreds
39794 Line Petermann Fabricius ST1 193/09
40827 Nicolai Christensen ST1 194/06
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST1 192/06
69466 Helle Kirstine Larsen ST2 196/06
Total 775/27
5 Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
59536 Johnny Olsen ST1 193/08
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 189/06
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST2 194/07
59650 Allan Knud Hansen ST1 194/09
Total 770/30
6 Fløng-Hedehusene Skytteforening
28084 Bjarne Veile ST1 196/11
69431 Karsten Graversen ST1 194/07
69410 Laura Graversen ST2 188/05
69501 Birger Groesmeyer ST3 189/05
Total 767/28
7 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
19315 Peter Strand ST2 190/03
19552 Rasmus Barrett ST2 192/05
108556 Lars Krog ST2 193/04
113022 Andreas Tanderup ST3 189/04
Total 764/16
8 Trehøje Skytteforening
30976 Alexander Helleskov ST1 187/05
29739 Martin Mohr Jakobsen ST1 186/05
99842 Nikolaj Slot Larsen ST2 192/06
83073 Jonas Andersen ST2 193/09
Total 758/25
9 Honum & Omegns Skytteforening
21272 Daniel Vase ST2 191/05
19919 Dagmar Bjerre ST2 189/05
20009 Jens Bo Laursen ST2 194/04
138567 Lars Frandsen ST3 184/03
Total 758/17
10 Boddum-Ydby Skytteforening
92975 Gert Morthorst Jensen ST2 188/07
108452 Victoria Riemann Dahl ST2 182/04
118349 Laura Riemann Dahl ST1 193/07
29552 Lars Thesbjerg ST1 194/06
Total 757/24
11 Frederikssund Skytteforening, IF1864
60633 Claus Nielsen ST2 184/04
62454 Allan J. Asmussen ST2 191/05
62432 Bjarne Sørensen ST2 186/05
62329 Jan O. Larsen ST1 195/08
Total 756/22
12 Horne Skytteforening
48314 Anders Feldballe Hansen ST2 194/07
112910 Sara Kirstine Jensen ST3 177/01
86197 Thor Kortegård Pedersen ST3 189/05
47395 Jesper Eckardt ST3 192/07
Total 752/20
13 Greve Skytteforening
69591 Arne Berg Søeballe ST2 192/06
68949 Claus Bruun ST2 197/09
68697 Steen K. Pedersen ST2 185/06
84580 Søren Højberg Pedersen ST3 176/01
Total 750/22
14 Haderup Skytteforening
27895 Lisbeth Philbert Larsen ST2 192/04
31234 Arnold Clausen ST3 178/01
31184 Erik Madsen ST2 190/04
30183 Jon Baggesen ST3 190/05
Total 750/14
15 Østerlars Skytteforening
61048 Mikael Jørgensen ST3 190/07
61077 Finn Marcher ST3 190/05
61028 Susanne Ager Höy ST1 194/05
61580 Carsten Christensen ST3 175/05
Total 749/22
16 Hem Skytteforening
27947 Jørn Jensen ST3 176/02
27351 Mads Priess Christoffersen ST1 188/07
92377 Pernille Noppenau Hansen ST3 195/07
86818 Simone T. Jensen ST2 188/04
Total 747/20
17 Hvidovre Skyttekreds
68807 Michael Hansen ST2 186/04
106690 Jørgen Kim Christensen ST3 182/05
130231 Anant Choubey ST2 194/08
114700 Ana Stojkovic ST3 163/02
Total 725/19

Foreningshold 50m Åben

1 Ballerup Skytteforening
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 198/14
37275 Tobias Volck Hybholt Å1 200/15
84289 Nicolaj Bjørn Andersen Å1 199/11
76771 Joachim Espersen Å1 199/11
Total 796/51
2 Hvidovre Skyttekreds
70271 Ib Vejvad Hansen Å1 200/08
70275 Gry Hansen Å1 199/15
108537 Sabrina Bæk Nielsen Å2 196/09
97313 Niels Laustsen Å1 199/08
Total 794/40
3 Særslev Skytteforening
121230 Kim Aalund Å1 198/07
53723 Mikkel Villadsen Å1 199/13
102795 Rasmus R. Olesen Å1 198/10
102794 Emil R. Olesen Å1 199/09
Total 794/39
4 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
35001 Jan Ryholl Å1 198/08
106905 Martin Larsen Å1 199/13
126980 Anni Damgaard Å1 198/09
91753 Peter Foght Christiansen Å1 198/11
Total 793/41
5 Viborg Skytteforening
112078 Kristoffer Kvorning Å1 199/07
101594 Victor Thomsen Å1 198/09
19486 Allan T. Pedersen Å1 198/08
131007 Henny Lund Ryberg Å2 195/07
Total 790/31
6 Nykøbing F. Skytteforening
136825 Allan Simonsen Å1 195/07
111437 Noah Jørgensen Å1 197/11
122163 Maria Andersen Å1 199/07
54774 Max Pil Å1 197/02
Total 788/27
7 Randers Skyttekreds
17330 Evan Jensen Å2 198/05
120785 John Bo Lyng Å1 196/05
65536 Martin Bærtelsen Å1 197/05
104261 Bjørn Voigt Å1 196/10
Total 787/25
8 Helle Skytteforening
34084 Mette Nielsen Å1 199/11
34051 Sofie Nielsen Å1 197/11
38516 Carina Damkier Søndergaard Å1 197/07
39291 Kim Dammark Å1 193/05
Total 786/34
9 Ravnsborg Skytteforening
118508 Renè Nielsen Å2 190/02
124027 Mads Hertz Larsen Å1 197/06
53860 Birgitte Nielsen Å1 199/11
120122 Melika Andersen Å1 200/13
Total 786/32
10 Skanderborg-Stilling Skytteforening
80671 Maybritt Sloth Lynggaard Å1 197/09
117469 Finn Gade Å2 190/02
115252 Heinrich Sloth Å2 200/13
75845 Kristian Lynggaard Å2 198/11
Total 785/35
11 Vodskov Skytteforening
125508 Lars Walther Christensen Å1 197/11
82492 René Stricker Jensen Å1 196/01
102415 Jens Nielsen Å1 191/04
99527 Lisbeth Stricker Jensen Å1 200/10
Total 784/26
12 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
19779 Bjarne Barrett Å2 197/10
108184 Bjørn Olsen Å1 196/07
122956 Finn Andersen Å2 189/03
140005 Simon Bjerregård Å2 198/08
Total 780/28
13 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49818 Randi Lisborg Christensen Å1 196/09
114405 Laura Langkjær-Gormsen Å2 193/09
49743 Martin Munksgaard Å1 197/10
135227 Kjeld Nielsen Å2 192/06
Total 778/34
14 Bramming Skytteforening
131635 Mark Stig Ebbesen Å2 188/04
91409 Kristine Rosenlund Å1 198/12
39980 Yvonne Rosenlund Å2 191/03
94251 Josefine Korsager Å2 195/08
Total 772/27
15 Grænseegnens Skytteforening
135773 Rhea-Sophia Riis Å2 196/05
134660 Steen Jensen Å1 195/06
137733 Kim Chr. Hansen Å2 186/02
104163 Volker Bär Å2 194/07
Total 771/20
16 Vojens Skytteforening
125104 Henrik Christian Schmidt Å1 186/09
144551 Simon Sandberg Å2 197/06
139823 Mille Flindt Å2 193/05
143833 Emil Juhl Wridt Å2 193/08
Total 769/28
17 Ganløse Skytteforening
109133 Bjørn Thomsen Å2 191/02
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Å2 194/08
138509 Julie Binder Å1 196/03
143337 Simone Misfeldt Kvist-Andersen Å2 187/02
Total 768/15
18 Nr. Snede & Omegns Skytteforening
19905 Jens Sandfeld Søndergaard Å1 189/07
32994 Marc Pedersen Å1 195/08
130996 Susanne Meldgaard Å1 189/05
91840 Jimmi Pedersen Å1 194/06
Total 767/26
19 Ornebjerg Skytteforening
127632 Christian Iversen Å2 195/05
144035 Pernille Hansen Å2 184/05
55698 Karsten Larsen Å2 196/05
55109 Stefan Rasmussen Å2 192/06
Total 767/21
20 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds
58185 Michael Groot Å2 191/07
137915 Klaus Rohde Johansen Å2 193/06
139110 Augusta Elmeskov Å2 182/02
95283 Laila Bjerre Larsen Å2 188/02
Total 754/17
21 Ringsted Skytteforening
139677 Laura Jespersen Å2
95589 Morten Jespersen Å1
103952 Mads Jespersen Å1 198/07
132812 Linda Jansson Å2 192/07
Total 390/14

Landsdelshold 50m Voksen

1 DGI Fyn
53723 Mikkel Villadsen Å1 199/13
50208 Jan Østergård Jensen ST1 198/12
100102 Trine Knudsen ST1 199/11
49743 Martin Munksgaard Å1 197/10
49486 Vang Jarl SE1 196/09
43006 Esben Egeskov Jakobsen ST1 195/09
114405 Laura Langkjær-Gormsen Å2 193/09
49092 Jens E. Christensen SE1 199/08
81936 Camilla Birch Nielsen ST1 197/08
121230 Kim Aalund Å1 198/07
48314 Anders Feldballe Hansen ST2 194/07
47395 Jesper Eckardt ST3 192/07
46704 Knud Hansen ST2 191/06
114591 Kamilla Jørgensen ST1 190/06
52423 Henrik Greve Nielsen Å1 196/05
50469 Jens Gormsen SE2 189/04
-- Brutto --
135227 Kjeld Nielsen Å2 192/06
49823 Per Christiansen ST1 189/06
86197 Thor Kortegård Pedersen ST3 189/05
136869 Torben Bergholdt SE2 184/05
Total (Max: 3123) 3123/131
2 DGI Midt- Og Vestsjælland
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 198/14
69703 Bent Kruse SE1 199/12
57407 Susanne Frederiksen SE1 200/11
28084 Bjarne Veile ST1 196/11
107612 Mathias Nørgaard Å1 200/10
57411 Sigurd Bohl Jensen ST1 195/10
68949 Claus Bruun ST2 197/09
59536 Johnny Olsen ST1 193/08
103952 Mads Jespersen Å1 198/07
69431 Karsten Graversen ST1 194/07
132812 Linda Jansson Å2 192/07
114274 Peter Andersen ST3 187/07
57255 Kurt Møller Pedersen SE1 195/06
69591 Arne Berg Søeballe ST2 192/06
60819 Jytte Kristoffersen SE2 193/05
60401 Eskil Gotfredsen ST2 187/05
-- Brutto --
76186 Ken Poulsen ST3 183/09
68697 Steen K. Pedersen ST2 185/06
134481 Søren Joel Nilsson ST3 154/00
Total (Max: 3116) 3116/135
3 DGI Midtjylland
88599 Helle Norup Bertelsen ST1 195/13
117829 Camilla Harder Å1 198/10
126904 Steven Vestergaard Mathiasen Å1 198/09
101594 Victor Thomsen Å1 198/09
140005 Simon Bjerregård Å2 198/08
19746 Erik Skovmand ST1 197/08
102711 Sofie Møller Frantsen ST2 193/08
27987 Jan Thesbjerg ST1 188/08
112078 Kristoffer Kvorning Å1 199/07
99561 Josefine Østergaard Laursen ST1 197/07
126141 Laura Petersen Å2 197/07
92377 Pernille Noppenau Hansen ST3 195/07
19654 Knud Erik Holm SE1 197/06
108556 Lars Krog ST2 193/04
113022 Andreas Tanderup ST3 189/04
19714 Inger Sørensen SE2 181/00
-- Brutto --
108184 Bjørn Olsen Å1 196/07
27351 Mads Priess Christoffersen ST1 188/07
22253 Regner Mikkelsen SE2 176/02
107452 Sara Alexis ST1
Total (Max: 3140) 3113/115
4 DGI Sydvest
91409 Kristine Rosenlund Å1 198/12
34084 Mette Nielsen Å1 199/11
34051 Sofie Nielsen Å1 197/11
122585 Ole Brix Å1 197/11
39769 Morten Petermann Å1 199/09
39794 Line Petermann Fabricius ST1 193/09
121953 Jens Peter Fischer Å2 195/08
41489 Christian Falkner Sørensen ST2 193/08
69466 Helle Kirstine Larsen ST2 196/06
40827 Nicolai Christensen ST1 194/06
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST1 192/06
39737 Svend Petermann SE1 196/05
39346 Jeppe Brydsø Dammark ST1 194/05
98706 Emma Thyssen ST2 188/05
39087 Thomas Søndergaard ST3 187/03
39754 Peter Christensen SE2 193/02
-- Brutto --
127795 Oliver Brix Å1 197/10
113675 Lisbeth Meldgaard Å1 195/09
39980 Yvonne Rosenlund Å2 191/03
41593 Ejgil Thuesen SE2 182/02
Total (Max: 3111) 3111/117
5 DGI Sydøstjylland
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Å1 199/15
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Å1 199/13
106905 Martin Larsen Å1 199/13
91753 Peter Foght Christiansen Å1 198/11
34740 Hardy Larsen SE1 198/09
43374 Allan Clausen ST2 192/09
35001 Jan Ryholl Å1 198/08
80410 Jørn Ladegaard SE2 191/06
21272 Daniel Vase ST2 191/05
96841 Tim Mikkelsen ST2 190/05
17311 Anders Secher ST2 190/05
19919 Dagmar Bjerre ST2 189/05
20009 Jens Bo Laursen ST2 194/04
34301 Karsten Karstensen ST1 190/03
130686 Flemming H. Wagner Å2 190/03
138567 Lars Frandsen ST3 184/03
-- Brutto --
107347 Peter Kurth Jensen Å1 198/08
33790 Ove Laursen SE1 196/07
106985 Lotte Bredahl ST2 181/01
21256 Einar Højsgård SE2 181/01
Total (Max: 3092) 3092/117
6 DGI Nordjylland
125508 Lars Walther Christensen Å1 197/11
99527 Lisbeth Stricker Jensen Å1 200/10
117765 Peter A. Sørensen ST1 198/10
17033 Lars Ørum Pedersen ST1 197/09
86372 Christinna Herskind ST1 195/09
104886 Emil Lindholt Nielsen ST1 195/09
10470 Ole Hans Madsen SE1 196/08
10606 Bent Poulsen SE1 194/07
118349 Laura Riemann Dahl ST1 193/07
92975 Gert Morthorst Jensen ST2 188/07
105786 Jonas Ø. Pedersen ST1 193/05
27146 Allan Sørensen ST3 185/05
29126 Bent Olesen SE1 194/04
116970 John Andersen Å2 191/03
82492 René Stricker Jensen Å1 196/01
142476 Finn Holst Andersen SE2 173/00
-- Brutto --
102415 Jens Nielsen Å1 191/04
135497 Orla Ørebro Å2 188/04
98709 Pernille Holst Andersen ST1 193/03
28222 Michael Madsen ST2
Total (Max: 3123) 3085/105
7 DGI Nordsjælland
65165 Claus Soares Petersen Å2 198/09
90319 Jeannette Frost Å1 198/08
62329 Jan O. Larsen ST1 195/08
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Å2 194/08
71763 Viggo Jørgensen SE1 197/06
81648 Anders Langhorn Å2 192/06
120429 Sandra Youden Å1 199/05
61820 Natasja Emilie Buchholdt ST1 193/05
62454 Allan J. Asmussen ST2 191/05
62432 Bjarne Sørensen ST2 186/05
115628 Mikkel Kannik ST3 186/04
60633 Claus Nielsen ST2 184/04
121937 Rasmus Andersen ST3 180/04
138509 Julie Binder Å1 196/03
62466 Thomas Pedersen ST3 187/02
64725 Knud Børge Jensen SE2 183/00
-- Brutto --
104699 Henning Pries SE1 192/05
137302 Bethina Terne Sørensen Å2 189/05
141514 Tommy Petersen Å1 183/05
121936 Anne Illum Andersen Å1 187/03
Total (Max: 3059) 3059/82
8 DGI Storstrømmen
120122 Melika Andersen Å1 200/13
111437 Noah Jørgensen Å1 197/11
112872 Harald Herikstad Å1 195/08
122163 Maria Andersen Å1 199/07
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST2 195/07
87542 Claus Frederiksen SE1 195/06
56691 Kenneth Hansen ST2 185/06
55698 Karsten Larsen Å2 196/05
55133 Peter Hansen ST1 194/05
85764 Erik Hudlebusch SE2 189/04
55571 Birthe Holm Thomsen ST2 185/03
100365 Natashia Mwanje Hansen ST3 180/03
54774 Max Pil Å1 197/02
54434 Palle Henriksen ST3 183/01
-- Brutto --
127632 Christian Iversen Å2 195/05
118508 Renè Nielsen Å2 190/02
54457 Mikael Green ST3
Total (Max: 3095) 2690/81

Til toppen