DM 50-200-300m Voksen 2021 (Riffel, 200m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Foreningshold 200m Stilling - Finale

1 Stege Ndr. Skytteforening
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 142/01 139/03 281/04
68949 Claus Bruun ST2 143/05 143/04 286/09
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 140/03 145/04 285/07
55133 Peter Hansen ST1 138/01 142/05 280/06
Total 1132/26
2 Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
59536 Johnny Olsen ST1 140/04 139/00 279/04
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 144/02 144/02 288/04
59650 Allan Knud Hansen ST2 132/02 138/01 270/03
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 139/00 141/03 280/03
Total 1117/14
3 Horne Skytteforening
48314 Anders Feldballe Hansen ST3 128/01 140/05 268/06
86197 Thor Kortegård Pedersen ST3 136/06 138/01 274/07
47914 Uffe Pedersen ST2 146/05 145/06 291/11
46704 Knud Hansen ST2 141/02 141/02 282/04
Total 1115/28
4 Fløng-Hedehusene Skytteforening
28084 Bjarne Veile ST1 148/04 144/09 292/13
69431 Karsten Graversen ST2 145/05 143/04 288/09
69501 Birger Groesmeyer ST3 137/01 138/04 275/05
69477 Gert Poulsen ST3 128/03 129/01 257/04
Total 1112/31

Foreningshold 200m Åben - Finale

1 Nykøbing F. Skytteforening
111437 Noah Jørgensen Å2 146/05 147/04 293/09
122163 Maria Andersen Å1 147/06 146/06 293/12
54774 Max Pil Å1 147/04 149/08 296/12
89816 Steffen Koefoed Å2 148/04 148/07 296/11
Total 1178/44
2 Jelling fS
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Å1 149/12 150/04 299/16
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Å1 150/11 150/13 300/24
96841 Tim Mikkelsen Å2 143/04 144/03 287/07
106985 Lotte Bredahl Å1 148/05 140/04 288/09
Total 1174/56
3 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
108184 Bjørn Olsen Å1 149/05 148/06 297/11
113022 Andreas Tanderup Å2 146/04 148/05 294/09
140005 Simon Bjerregård Å2 147/05 146/05 293/10
31159 Jakob Frederiksen Å2 145/03 140/01 285/04
Total 1169/34
4 Tingsted Skytteforening
53137 Hanne Andersen Å1 146/05 148/08 294/13
54713 Per Christensen Å1 149/07 146/08 295/15
96141 Allan Stryhn Å1 145/06 142/04 287/10
139884 Hans K. Pedersen Å1 146/04 143/02 289/06
Total 1165/44

Foreningshold 200m Senior - Finale

1 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69409 Leif Bay SE1 143/03 145/06 288/09
68928 Peter Hvidberg SE1 147/07 146/02 293/09
69408 Leif Bodilsen SE1 144/02 146/04 290/06
60777 Leif Mikkelsen SE1 143/03 144/03 287/06
Total 1158/30
2 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49222 Niels Barlebo SE2 139/01 145/02 284/03
49316 John Iversen SE1 145/02 146/05 291/07
50469 Jens Gormsen SE2 143/04 143/02 286/06
49092 Jens E. Christensen SE1 147/04 144/04 291/08
Total 1152/24
3 Frederikshavn Skyttekreds
10518 Knud Jensen SE1 149/05 142/02 291/07
10606 Bent Poulsen SE1 146/05 148/03 294/08
10470 Ole Hans Madsen SE1 144/04 145/02 289/06
116970 John Andersen SE1 138/03 140/02 278/05
Total 1152/26
4 Særslev Skytteforening
49486 Vang Jarl SE1 144/04 144/04
112816 Bernhard Hansen SE2 142/04 142/04
110371 Ove Guldager Pedersen SE2 139/03 139/03
49642 Helge Larsen SE1 150/11 150/11
Total 575/22

Foreningshold 200m Senior

1 Frederikshavn Skyttekreds
10518 Knud Jensen SE1 149/05
10606 Bent Poulsen SE1 146/05
10470 Ole Hans Madsen SE1 144/04
116970 John Andersen SE1 138/03
Total 577/17
2 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69409 Leif Bay SE1 143/03
68928 Peter Hvidberg SE1 147/07
69408 Leif Bodilsen SE1 144/02
60777 Leif Mikkelsen SE1 143/03
Total 577/15
3 Særslev Skytteforening
49486 Vang Jarl SE1 144/04
112816 Bernhard Hansen SE2 142/04
110371 Ove Guldager Pedersen SE2 139/03
49642 Helge Larsen SE1 150/11
Total 575/22
4 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49222 Niels Barlebo SE2 139/01
49316 John Iversen SE1 145/02
50469 Jens Gormsen SE2 143/04
49092 Jens E. Christensen SE1 147/04
Total 574/11
5 Damsholte Skytteforening
53420 Johnny Johansson SE1 147/08
87542 Claus Frederiksen SE1 145/05
55237 Frank Larsen SE2 132/00
54312 Bjarne Larsen SE1 147/08
Total 571/21
6 Jelling fS
33816 Knud Andersen SE1 147/05
34969 Karl Erik Hansen SE2 143/02
20681 Hans O. Hansen SE1 137/02
33790 Ove Laursen SE2 140/03
Total 567/12
7 Ribe Skyttekreds
39827 Jens Nygaard SE1 137/09
39737 Svend Petermann SE1 148/03
41593 Ejgil Thuesen SE2 141/01
125397 Herluf Holm Jensen SE2 118/00
Total 544/13

Foreningshold 200m Stilling

1 Stege Ndr. Skytteforening
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 142/01
68949 Claus Bruun ST2 143/05
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 140/03
55133 Peter Hansen ST1 138/01
Total 563/10
2 Fløng-Hedehusene Skytteforening
28084 Bjarne Veile ST1 148/04
69431 Karsten Graversen ST2 145/05
69501 Birger Groesmeyer ST3 137/01
69477 Gert Poulsen ST3 128/03
Total 558/13
3 Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
59536 Johnny Olsen ST1 140/04
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 144/02
59650 Allan Knud Hansen ST2 132/02
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 139/00
Total 555/08
4 Horne Skytteforening
48314 Anders Feldballe Hansen ST3 128/01
86197 Thor Kortegård Pedersen ST3 136/06
47914 Uffe Pedersen ST2 146/05
46704 Knud Hansen ST2 141/02
Total 551/14
5 Ribe Skyttekreds
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST1 134/02
40827 Nicolai Christensen ST1 134/04
69466 Helle Kirstine Larsen ST2 146/03
98706 Emma Thyssen ST3 136/02
Total 550/11
6 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
19315 Peter Strand ST3 135/02
19352 Henrik Strand ST3 141/02
108556 Lars Krog ST3 134/02
19552 Rasmus Barrett ST3 140/02
Total 550/08
7 Trehøje Skytteforening
30976 Alexander Helleskov ST1 144/08
29739 Martin Mohr Jakobsen ST3 136/03
99842 Nikolaj Slot Larsen ST3 130/01
83073 Jonas Andersen ST1 138/04
Total 548/16
8 Haderup Skytteforening
27895 Lisbeth Philbert Larsen ST2 133/01
31234 Arnold Clausen ST3 138/02
31184 Erik Madsen ST2 138/05
30183 Jon Baggesen ST3 137/03
Total 546/11

Foreningshold 200m Åben

1 Jelling fS
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Å1 149/12
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Å1 150/11
96841 Tim Mikkelsen Å2 143/04
106985 Lotte Bredahl Å1 148/05
Total 590/32
2 Nykøbing F. Skytteforening
111437 Noah Jørgensen Å2 146/05
122163 Maria Andersen Å1 147/06
54774 Max Pil Å1 147/04
89816 Steffen Koefoed Å2 148/04
Total 588/19
3 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
108184 Bjørn Olsen Å1 149/05
113022 Andreas Tanderup Å2 146/04
140005 Simon Bjerregård Å2 147/05
31159 Jakob Frederiksen Å2 145/03
Total 587/17
4 Tingsted Skytteforening
53137 Hanne Andersen Å1 146/05
54713 Per Christensen Å1 149/07
96141 Allan Stryhn Å1 145/06
139884 Hans K. Pedersen Å1 146/04
Total 586/22
5 Vodskov Skytteforening
113910 Michael Larsen Å2 147/07
82492 René Stricker Jensen Å1 146/01
112246 Anne Lise Herskind Å1 147/09
99527 Lisbeth Stricker Jensen Å1 145/06
Total 585/23
6 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds
69591 Arne Berg Søeballe Å1 142/05
134481 Søren Joel Nilsson Å2 142/03
60401 Eskil Gotfredsen Å1 150/05
94206 Matias B. Larsen Å2 147/03
Total 581/16
7 Ballerup Skytteforening
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 148/05
37275 Tobias Volck Hybholt Å1 147/05
84289 Nicolaj Bjørn Andersen Å1 142/01
106625 Alexander Petersen Å2 137/03
Total 574/14
8 Viborg Skytteforening
19486 Allan T. Pedersen Å1 142/03
19654 Knud Erik Holm Å1 149/06
127751 Patrick Jepsen Å1 140/02
81045 Thomas Holm Pedersen Å2 142/01
Total 573/12
9 Hvidovre Skyttekreds
70271 Ib Vejvad Hansen Å1 147/05
68807 Michael Hansen Å2 129/02
97313 Niels Laustsen Å1 147/08
70823 Carsten S Jappe Å2 139/02
Total 562/17

Landsdelshold 200m Voksen

1 DGI Midt- Og Vestsjælland
68697 Steen K. Pedersen Å1 150/10
61799 Peter Hansen SE1 149/10
57407 Susanne Frederiksen SE1 149/09
107612 Mathias Nørgaard Å1 148/08
69703 Bent Kruse SE1 149/07
60401 Eskil Gotfredsen Å1 150/05
69431 Karsten Graversen ST2 145/05
28084 Bjarne Veile ST1 148/04
59536 Johnny Olsen ST1 140/04
58322 Kurt Petersen SE2 142/03
134481 Søren Joel Nilsson Å2 142/03
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 144/02
59650 Allan Knud Hansen ST2 132/02
69501 Birger Groesmeyer ST3 137/01
57411 Sigurd Bohl Jensen ST2 129/01
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 139/00
-- Brutto --
76186 Ken Poulsen Å1 148/07
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 148/05
106625 Alexander Petersen Å2 137/03
69477 Gert Poulsen ST3 128/03
Total (Max: 2293) 2293/74
2 DGI Fyn
49642 Helge Larsen SE1 150/11
120920 Emma Klinck Å1 149/10
49743 Martin Munksgaard Å1 145/07
86197 Thor Kortegård Pedersen ST3 136/06
47914 Uffe Pedersen ST2 146/05
100102 Trine Knudsen ST1 144/05
49092 Jens E. Christensen SE1 147/04
49486 Vang Jarl SE1 144/04
50469 Jens Gormsen SE2 143/04
53557 Mikkel Christiansen ST3 130/04
49823 Per Christiansen ST1 144/03
50208 Jan Østergård Jensen ST1 142/03
52929 Jakob Nielsen ST2 137/03
49316 John Iversen SE1 145/02
46704 Knud Hansen ST2 141/02
130273 Martin Tyllesen Å2 129/01
-- Brutto --
112816 Bernhard Hansen SE2 142/04
110371 Ove Guldager Pedersen SE2 139/03
49222 Niels Barlebo SE2 139/01
48314 Anders Feldballe Hansen ST3 128/01
Total (Max: 2272) 2272/74
3 DGI Midtjylland
19654 Knud Erik Holm Å1 149/06
108184 Bjørn Olsen Å1 149/05
140005 Simon Bjerregård Å2 147/05
31184 Erik Madsen ST2 138/05
113022 Andreas Tanderup Å2 146/04
27987 Jan Thesbjerg ST2 140/04
80892 Casper Norup Bertelsen ST1 139/04
19511 Thomas Skræp Sørensen SE1 143/03
31719 Erik Paarup SE2 143/03
19486 Allan T. Pedersen Å1 142/03
30183 Jon Baggesen ST3 137/03
25978 Kim Mæng Ibsen ST2 144/02
126904 Steven Vestergaard Mathiasen Å2 141/02
19552 Rasmus Barrett ST3 140/02
97095 Emil Grønbæk ST3 138/02
19315 Peter Strand ST3 135/02
-- Brutto --
127751 Patrick Jepsen Å1 140/02
22477 Keld Klode SE2 136/02
108556 Lars Krog ST3 134/02
27895 Lisbeth Philbert Larsen ST2 133/01
Total (Max: 2271) 2271/55
4 DGI Storstrømmen
53420 Johnny Johansson SE1 147/08
54312 Bjarne Larsen SE1 147/08
54713 Per Christensen Å1 149/07
122163 Maria Andersen Å1 147/06
53137 Hanne Andersen Å1 146/05
68949 Claus Bruun ST2 143/05
89816 Steffen Koefoed Å2 148/04
54774 Max Pil Å1 147/04
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 140/03
54457 Mikael Green ST2 128/02
100365 Natashia Mwanje Hansen ST3 120/02
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 142/01
56691 Kenneth Hansen ST3 140/01
55133 Peter Hansen ST1 138/01
55237 Frank Larsen SE2 132/00
54434 Palle Henriksen ST3 132/00
-- Brutto --
111437 Noah Jørgensen Å2 146/05
87542 Claus Frederiksen SE1 145/05
127632 Christian Iversen Å2 143/05
55571 Birthe Holm Thomsen ST3 120/00
Total (Max: 2246) 2246/57

Til toppen