DM 50-200-300m Riffel Voksen 2022 (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Foreningshold 50m Åben - Finale

1 Ballerup Skytteforening
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 199/16 200/15 399/31
138054 Sylvester Svendsen Å1 200/12 200/14 400/26
119246 Esther Marie Bentzen Å1 200/07 200/13 400/20
84289 Nicolaj Bjørn Andersen Å1 200/16 200/12 400/28
Total 1599/105
2 Hvidovre Skyttekreds
70247 Sys Hansen Å1 200/11 200/13 400/24
70275 Gry Hansen Å1 199/10 198/14 397/24
97313 Niels Laustsen Å1 199/07 199/13 398/20
70271 Ib V Hansen Å1 198/08 199/12 397/20
Total 1592/88
3 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
91753 Peter Foght Christiansen Å1 200/11 200/19 400/30
35001 Jan Ryholl Å1 199/09 200/17 399/26
107832 Jacob Bendixen Å1 195/09 198/10 393/19
106905 Martin Larsen Å1 199/15 199/11 398/26
Total 1590/101
4 Særslev Skytteforening
121230 Kim Aalund Å1 200/16 200/14 400/30
104491 Marius Bendixen Å1 196/07 198/11 394/18
102794 Emil R. Olesen Å1 198/08 199/12 397/20
102795 Rasmus R. Olesen Å1 199/06 200/10 399/16
Total 1590/84
5 Viborg Skytteforening
131007 Henny Lund Ryberg Å2 197/06 197/12 394/18
22122 Dorte Østerby Jakobsen Å1 199/08 192/05 391/13
19550 Rasmus N. Fisker Å1 200/15 199/13 399/28
96491 Mathias Søndergaard Å1 200/13 199/14 399/27
Total 1583/86

Foreningshold 50m Stilling - Finale

1 Fløng-Hedehusene Skytteforening
28084 Bjarne Veile ST1 195/05 197/08 392/13
69431 Karsten Graversen ST1 198/09 192/02 390/11
69410 Laura Graversen ST2 196/10 194/08 390/18
100110 Maria Glei Graversen ST3 192/05 197/08 389/13
Total 1561/55
2 Ørre Skytteforening
97095 Emil Grønbæk ST2 189/06 189/05 378/11
30467 Niels H. Overgaard ST1 198/11 198/11 396/22
25978 Kim Mæng Ibsen ST1 191/04 193/07 384/11
31260 Rikke Mæng Ibsen ST1 200/10 197/13 397/23
Total 1555/67
3 Ribe Skyttekreds
39794 Line Petermann Fabricius ST1 198/11 198/09 396/20
69466 Helle Kirstine Larsen ST1 193/08 191/02 384/10
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST1 194/07 196/11 390/18
103514 Lasse Elkjær Nielsen ST3 196/09 188/04 384/13
Total 1554/61
4 Aalborg Skyttekreds
104886 Emil Lindholt Nielsen ST2 194/08 191/05 385/13
86372 Christinna Herskind ST1 200/12 195/08 395/20
105786 Jonas Ø. Pedersen ST2 187/03 189/01 376/04
17033 Lars Ørum Pedersen ST1 198/07 197/08 395/15
Total 1551/52

Foreningshold 50m Senior - Finale

1 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69460 Inge Larsen SE1 198/16 200/11 398/27
69409 Leif Bay SE1 195/06 197/09 392/15
60856 Helle Lindorff Jensen SE1 198/09 197/07 395/16
69477 Gert Poulsen SE2 193/04 191/04 384/08
Total 1569/66
2 Tuse Skytteforening
57407 Susanne Frederiksen SE1 198/13 197/06 395/19
57419 Lars Lund SE1 198/10 193/07 391/17
57255 Kurt Møller Pedersen SE1 198/11 194/04 392/15
58322 Kurt Petersen SE1 195/10 194/08 389/18
Total 1567/69
3 Skytteklubben DSB/ASF
24583 Bruno Grove Nielsen SE1 199/08 199/11 398/19
24662 Kent Jeppesen SE1 194/07 192/04 386/11
140159 Rene Holst SE1 197/02 191/04 388/06
136463 Ivar Clemmesen SE1 195/06 199/11 394/17
Total 1566/53
4 Ribe Skyttekreds
39827 Jens Nygaard SE1 198/11 196/08 394/19
39871 Bente Petermann SE2 196/08 196/07 392/15
41593 Ejgil Thuesen SE2 195/07 188/03 383/10
39737 Svend Petermann SE1 198/08 194/03 392/11
Total 1561/55

Foreningshold 50m Stilling

1 Ribe Skyttekreds
39794 Line Petermann Fabricius ST1 198/11
69466 Helle Kirstine Larsen ST1 193/08
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST1 194/07
103514 Lasse Elkjær Nielsen ST3 196/09
Total 781/35
2 Fløng-Hedehusene Skytteforening
28084 Bjarne Veile ST1 195/05
69431 Karsten Graversen ST1 198/09
69410 Laura Graversen ST2 196/10
100110 Maria Glei Graversen ST3 192/05
Total 781/29
3 Aalborg Skyttekreds
104886 Emil Lindholt Nielsen ST2 194/08
86372 Christinna Herskind ST1 200/12
105786 Jonas Ø. Pedersen ST2 187/03
17033 Lars Ørum Pedersen ST1 198/07
Total 779/30
4 Ørre Skytteforening
97095 Emil Grønbæk ST2 189/06
30467 Niels H. Overgaard ST1 198/11
25978 Kim Mæng Ibsen ST1 191/04
31260 Rikke Mæng Ibsen ST1 200/10
Total 778/31
5 Trehøje Skytteforening
99842 Nikolaj Slot Larsen ST2 193/06
30976 Alexander Helleskov ST1 195/10
83073 Jonas Andersen ST1 197/10
29739 Martin Mohr Jakobsen ST2 191/08
Total 776/34
6 Viborg Skytteforening
107452 Sara Alexis ST1 187/08
99561 Josefine Østergaard Laursen ST1 197/12
102711 Sofie Møller Frantsen ST2 190/06
88599 Helle Norup Bertelsen ST1 197/11
Total 771/37
7 Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
59650 Allan Hansen ST1 194/08
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST2 197/09
59536 Johnny Olsen ST1 191/04
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 189/04
Total 771/25
8 Stege Ndr. Skytteforening
55222 Jacob Nielsen ST2 191/08
55114 Sarah Garn Hansen ST1 193/07
55133 Peter Hansen ST1 192/09
68949 Claus Bruun ST2 188/09
Total 764/33
9 Samsø Skytteforening
25202 Torben Ravn Kristensen ST3 184/02
25362 Casper Buschbeck ST3 181/04
25639 Carsten Hauge ST2 195/09
25849 Helene Klejs Dam Sørensen ST2 194/05
Total 754/20
10 Nordals Skyttekreds
42754 Torben Larsen ST1 186/07
42676 Jan Sørensen ST2 191/07
134939 Peter Kiel ST3 188/02
42652 Jørn Chr. Krogh ST2 188/02
Total 753/18
11 Horne Skytteforening
48314 Anders Feldballe Hansen ST2 184/04
112910 Sara Kirstine Jensen ST3 188/05
47395 Jesper Eckardt ST3 187/01
47914 Uffe Pedersen ST2 192/07
Total 751/17
12 Haderup Skytteforening
31234 Arnold Clausen ST3 177/03
30183 Jon Baggesen ST3 191/07
31184 Erik Madsen ST2 186/04
27895 Lisbeth Philbert Larsen ST2 194/06
Total 748/20
13 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds
134383 Peter Bladt ST3 178/07
94206 Matias B. Larsen ST2 189/04
134481 Søren Joel Nilsson ST3 186/01
60401 Eskil Gotfredsen ST3 191/05
Total 744/17
14 Honum & Omegns Skytteforening
34575 Nicolai Beier ST3 186/05
20009 Jens Bo Laursen ST2 182/04
19919 Dagmar Bjerre ST3 182/03
21272 Daniel Vase ST2 188/03
Total 738/15

Foreningshold 50m Åben

1 Ballerup Skytteforening
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 199/16
138054 Sylvester Svendsen Å1 200/12
119246 Esther Marie Bentzen Å1 200/07
84289 Nicolaj Bjørn Andersen Å1 200/16
Total 799/51
2 Viborg Skytteforening
131007 Henny Lund Ryberg Å2 197/06
22122 Dorte Østerby Jakobsen Å1 199/08
19550 Rasmus N. Fisker Å1 200/15
96491 Mathias Søndergaard Å1 200/13
Total 796/42
3 Hvidovre Skyttekreds
70247 Sys Hansen Å1 200/11
70275 Gry Hansen Å1 199/10
97313 Niels Laustsen Å1 199/07
70271 Ib V Hansen Å1 198/08
Total 796/36
4 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
91753 Peter Foght Christiansen Å1 200/11
35001 Jan Ryholl Å1 199/09
107832 Jacob Bendixen Å1 195/09
106905 Martin Larsen Å1 199/15
Total 793/44
5 Særslev Skytteforening
121230 Kim Aalund Å1 200/16
104491 Marius Bendixen Å1 196/07
102794 Emil R. Olesen Å1 198/08
102795 Rasmus R. Olesen Å1 199/06
Total 793/37
6 Korsør Skytteforening
83921 Kenneth Sieck Å1 198/05
90557 Cecilie Petersen Å1 198/10
95724 John Helstrup Å1 200/14
133516 Lisbeth Helstrup Å1 195/06
Total 791/35
7 Paarup Skytteforening
52603 Jes Larsen Å1 195/08
52423 Henrik Greve Nielsen Å1 199/05
52601 Jette K. Larsen Å1 199/13
52376 Michael Fogh Å2 198/08
Total 791/34
8 Ribe Skyttekreds
39769 Morten Petermann Å1 199/12
40827 Nicolai Christensen Å1 197/09
39706 Lars Nielsen Å1 195/05
41477 Alice Frandsen Å1 198/06
Total 789/32
9 Nr. Snede & Omegns Skytteforening
19905 Jens Sandfeld Søndergaard Å2 198/09
32994 Marc Pedersen Å1 199/12
91840 Jimmi Pedersen Å1 195/08
146272 Lasse Andersen Å2 196/03
Total 788/32
10 Vodskov Skytteforening
82492 René Stricker Jensen Å1 198/06
118294 Nikolai Mou Nielsen Å2 195/09
125508 Lars Walther Christensen Å1 198/12
139686 Ida Aaen Å1 196/12
Total 787/39
11 Næstved Skytteforening
84054 Camilla Anna Kristiansen Å1 200/13
111560 Anders Røge Å1 196/10
96675 Regitze Harslund Sancoeur Å1 197/11
84055 Torben Kristiansen Å1 193/06
Total 786/40
12 Nykøbing F. Skytteforening
142572 Johanne Simonsen Å2 195/08
147536 Sussie Wismarch Hansen Å2 195/05
136825 Allan Simonsen Å1 198/17
54774 Max Pil Å1 198/08
Total 786/38
13 Horne Skytteforening
48198 Henning Steffensen Å1 200/10
121088 Nikolai Kling Larsen Å1 199/14
48169 Jens Helding Å1 191/04
129894 Jakob Rosenkjær Å2 194/05
Total 784/33
14 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69524 Sanne Kjær Å1 193/05
125156 Daniel Ravn Å1 196/09
115734 Jonas Knudsen Å1 196/06
69376 Morten Remsted Å1 199/10
Total 784/30
15 Samsø Skytteforening
25221 Sanne Kristensen Å1 197/08
19457 Henrik Kronborg Lyksholm Å1 198/12
25215 Sonja Bissø Å1 189/06
148036 Lone Skyldal Å2 198/08
Total 782/34
16 Randers Skyttekreds
126770 Dennis Christiansen Å1 192/07
120785 John Bo Lyng Å1 194/05
65536 Martin Bærtelsen Å1 198/12
135860 Tobias Chemnitz Fisker Å1 197/11
Total 781/35
17 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
147596 Mike Schougaard Å2 192/03
140005 Simon Bjerregård Å1 199/07
108184 Bjørn Olsen Å1 199/13
122956 Finn Andersen Å2 191/03
Total 781/26
18 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds
58213 Anne Sørensen Å1 192/06
58163 Susanne Jørgensen Å2 198/12
58192 Lisbeth Groot Å2 189/04
58185 Michael Groot Å2 191/07
Total 770/29
19 Vojens Skytteforening
135773 Rhea-Sophia Raarup Å1 193/05
125104 Henrik Christian Schmidt Å1 195/06
144551 Simon Sandberg Å2 190/04
143833 Emil Juhl Wridt Å2 192/07
Total 770/22
20 Ornebjerg Skytteforening
127632 Christian Iversen Å2 197/07
108983 Sten Færregaard Å2 186/04
55109 Stefan Rasmussen Å2 191/06
144035 Pernille Hansen Å2 189/00
Total 763/17
21 Sønderborg Skyttekreds
129973 Jimmy Illner Å2 190/02
42425 Jan B. Sørensen Å2 186/02
42429 Hanne Bergmann Sørensen Å1 193/09
145571 Kim Torp Hansen Å2 193/05
Total 762/18
22 Hjørring Skytteforening
107514 Kristian Grøn Pedersen Å1 197/06
134334 Kevin Nielsen Å2 189/03
135497 Orla Ørebro Å2 180/00
134141 David Ørebro Å2 184/02
Total 750/11

Foreningshold 50m Senior

1 Tuse Skytteforening
57407 Susanne Frederiksen SE1 198/13
57419 Lars Lund SE1 198/10
57255 Kurt Møller Pedersen SE1 198/11
58322 Kurt Petersen SE1 195/10
Total 789/44
2 Ribe Skyttekreds
39827 Jens Nygaard SE1 198/11
39871 Bente Petermann SE2 196/08
41593 Ejgil Thuesen SE2 195/07
39737 Svend Petermann SE1 198/08
Total 787/34
3 Skytteklubben DSB/ASF
24583 Bruno Grove Nielsen SE1 199/08
24662 Kent Jeppesen SE1 194/07
140159 Rene Holst SE1 197/02
136463 Ivar Clemmesen SE1 195/06
Total 785/23
4 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69460 Inge Larsen SE1 198/16
69409 Leif Bay SE1 195/06
60856 Helle Lindorff Jensen SE1 198/09
69477 Gert Poulsen SE2 193/04
Total 784/35
5 Nyvest Skytteforening
61510 Karl Dahl SE1 194/07
61314 Susanne Pihl SE1 199/11
61310 Svend Erik Pihl SE2 195/08
61312 Sven Holm Jensen SE1 194/05
Total 782/31
6 Helsinge S&i - Skytteafd.
71763 Viggo Jørgensen SE1 199/08
104699 Henning Pries SE1 193/04
65179 Bjørn Klaus Nath Nielsen SE2 193/08
64634 Ole Østrup Rasmussen SE1 196/07
Total 781/27
7 Særslev Skytteforening
112816 Bernhard Hansen SE1 197/11
49642 Helge Larsen SE1 194/06
52481 Torben S. Nielsen SE1 189/04
49486 Vang Jarl SE1 199/11
Total 779/32
8 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49799 Anders Mortensen SE1 194/04
135227 Kjeld Nielsen SE1 193/07
49316 John Iversen SE1 197/06
50469 Jens Gormsen SE2 193/08
Total 777/25
9 Jelling fS
33816 Knud Andersen SE1 198/09
33790 Ove Laursen SE1 192/07
80544 Paul Landsfeldt SE1 196/07
35072 Bodil Hansen SE1 190/04
Total 776/27
10 Frederikshavn Skyttekreds
10518 Knud Jensen SE1 192/06
10470 Ole Hans Madsen SE1 195/04
10606 Bent Poulsen SE1 198/09
130824 Ove Ravndahl SE2 190/07
Total 775/26
11 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
44463 Kristian R. Petersen SE1 196/07
20964 Ole Hansen SE1 196/09
20681 Hans O. Hansen SE1 185/04
129783 Erik Dalgas Andersen SE1 196/10
Total 773/30
12 Vojens Skytteforening
44389 William Kjær SE1 193/07
112943 Thomas Chr. Hansen Antzack SE2 190/05
109680 Karl Jon Hansen SE1 199/10
117669 Inga Antzack SE1 191/05
Total 773/27
13 Randers Skyttekreds
18504 Anny Toft SE2 190/03
18368 Erik Andersen SE2 194/05
17325 Henning Lausten SE2 191/01
17330 Evan Jensen SE1 196/07
Total 771/16
14 Viborg Skytteforening
19654 Knud Erik Holm SE1 199/09
120932 Karen Skovmand SE1 184/02
19477 Carsten Bjørn SE1 194/07
115323 Niels Kvorning SE1 190/01
Total 767/19
15 Haderslev Skyttekreds
44249 Ib-Detlev Hulgard SE1 194/08
44317 Birgith Rothmeier SE2 188/03
44078 Valdemar Nielsen SE1 190/02
44255 Henning Knudsen SE2 189/01
Total 761/14
16 Ornebjerg Skytteforening
55366 Svend Overgaard SE2 187/05
55546 Finn K. Larsen SE2 191/07
55505 Jens Andersen SE2 188/04
55698 Karsten Larsen SE1 194/06
Total 760/22
17 Næstved Skytteforening
55789 Svend Erik Reckeweg SE2 196/04
85764 Erik Hudlebusch SE2 189/04
137325 Jens Peter Frost SE2 183/03
55908 Leif Klausen SE2 187/05
Total 755/16
18 Ousted Tåning Skytteforening
20326 Flemming Mikkelsen SE2 183/02
21030 Martin Madsen SE2 178/02
21680 Jens Kr. Madsen SE2 192/06
20331 Dan Lauersen SE2 187/04
Total 740/14
19 Helle Skytteforening
88831 Erik Olesen SE2 185/02
39271 Lars Søndergård SE2 186/03
39934 Ingrid Hauge SE2 174/02
39410 Erik Hungeberg SE2 185/00
Total 730/07

Landsdelshold 50m Voksen

1 DGI Midtjylland
19550 Rasmus N. Fisker Å1 200/15
126904 Steven Vestergaard Mathiasen Å1 198/14
96491 Mathias Søndergaard Å1 200/13
108184 Bjørn Olsen Å1 199/13
99561 Josefine Østergaard Laursen ST1 197/12
113022 Andreas Tanderup ST2 196/12
30467 Niels H. Overgaard ST1 198/11
88599 Helle Norup Bertelsen ST1 197/11
19746 Erik Skovmand ST1 195/11
31260 Rikke Mæng Ibsen ST1 200/10
19654 Knud Erik Holm SE1 199/09
22122 Dorte Østerby Jakobsen Å1 199/08
107475 Rikke Norup Bertelsen ST2 192/07
29799 Sara Aarup Birkjær Å2 194/06
19511 Thomas Skræp Sørensen SE2 195/05
134571 Kim Kristensen ST3 193/05
-- Brutto --
19714 Inger Sørensen SE2 191/07
102711 Sofie Møller Frantsen ST2 190/06
122956 Finn Andersen Å2 191/03
19315 Peter Strand ST3 186/02
Total (Max: 3152) 3152/162
2 DGI Midt- Og Vestsjælland
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 199/16
69703 Bent Kruse SE1 200/13
107612 Mathias Nørgaard Å1 200/13
57407 Susanne Frederiksen SE1 198/13
69410 Laura Graversen ST2 196/10
69431 Karsten Graversen ST1 198/09
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST2 197/09
59650 Allan Hansen ST1 194/08
119246 Esther Marie Bentzen Å1 200/07
148099 Jannie Svensson Å2 196/07
112037 Cecilie Nørgaard Å1 200/06
114274 Peter Andersen ST3 195/06
68747 Tove Rasmussen SE2 193/06
28084 Bjarne Veile ST1 195/05
100110 Maria Glei Graversen ST3 192/05
59536 Johnny Olsen ST1 191/04
-- Brutto --
60819 Jytte Kristoffersen SE2 193/05
58624 Steen Sønderby Å2 193/04
94206 Matias B. Larsen ST2 189/04
76186 Ken Poulsen ST3 184/02
Total (Max: 3144) 3144/137
3 DGI Fyn
121230 Kim Aalund Å1 200/16
121088 Nikolai Kling Larsen Å1 199/14
43006 Esben Egeskov Jakobsen ST1 199/11
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 199/11
112816 Bernhard Hansen SE1 197/11
50208 Jan Østergård Jensen ST1 196/11
102794 Emil R. Olesen Å1 198/08
114591 Kamilla Jørgensen ST2 195/08
144450 Pia Andersen Å2 195/08
100102 Trine Irene Knudsen ST1 198/07
49725 Niels Jus. Pedersen SE2 195/07
102795 Rasmus R. Olesen Å1 199/06
49823 Per Christiansen ST2 192/06
52423 Henrik Greve Nielsen Å1 199/05
130391 Astrid Sofie Uglebjerg ST3 188/03
47395 Jesper Eckardt ST3 187/01
-- Brutto --
51383 Kurt Knudsen SE1 197/08
125379 Karsten Uglebjerg Å2 192/06
48314 Anders Feldballe Hansen ST2 184/04
50845 Jørgen Mortensen SE2 192/03
Total (Max: 3136) 3136/133
4 DGI Nordjylland
86372 Christinna Herskind ST1 200/12
125508 Lars Walther Christensen Å1 198/12
139686 Ida Aaen Å1 196/12
104261 Bjørn Voigt Å1 199/11
102415 Jens Nielsen Å1 198/10
10606 Bent Poulsen SE1 198/09
118294 Nikolai Mou Nielsen Å2 195/09
113585 Anders Christian Uhrenholt ST3 190/09
85492 Martin Jensen ST3 186/09
104886 Emil Lindholt Nielsen ST2 194/08
17033 Lars Ørum Pedersen ST1 198/07
93472 Anne Bakke Nielsen ST1 198/07
28860 Mads Bakke Nielsen ST3 193/07
130824 Ove Ravndahl SE2 190/07
82492 René Stricker Jensen Å1 198/06
105786 Jonas Ø. Pedersen ST2 187/03
-- Brutto --
10518 Knud Jensen SE1 192/06
10470 Ole Hans Madsen SE1 195/04
134334 Kevin Nielsen Å2 189/03
106441 Thomas Grøn Bendixen ST3
Total (Max: 3142) 3118/138
5 DGI Sydvest
39769 Morten Petermann Å1 199/12
113675 Lisbeth Meldgaard Å1 198/12
34084 Mette Nielsen Å1 200/11
39827 Jens Nygaard SE1 198/11
39794 Line Petermann Fabricius ST1 198/11
103514 Lasse Elkjær Nielsen ST3 196/09
39737 Svend Petermann SE1 198/08
39871 Bente Petermann SE2 196/08
39980 Yvonne Rosenlund Å2 195/08
69466 Helle Kirstine Larsen ST1 193/08
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST1 194/07
41477 Alice Frandsen Å1 198/06
41489 Christian Falkner Sørensen ST2 184/06
39087 Thomas Søndergaard ST3 187/05
39346 Jeppe Brydsø Dammark ST1 192/04
98706 Emma Thyssen ST2 188/04
-- Brutto --
40827 Nicolai Christensen Å1 197/09
126607 Chris Brinch Østergaard Å1 196/07
41593 Ejgil Thuesen SE2 195/07
39754 Peter Christensen SE2 188/03
Total (Max: 3114) 3114/130
6 DGI Storstrømmen
87542 Claus Frederiksen SE1 199/16
120122 Melika Andersen Å1 200/15
84054 Camilla Anna Kristiansen Å1 200/13
111560 Anders Røge Å1 196/10
55133 Peter Hansen ST1 192/09
68949 Claus Bruun ST2 188/09
54774 Max Pil Å1 198/08
142572 Johanne Simonsen Å2 195/08
86426 Frederikke Frederiksen ST2 194/08
55222 Jacob Nielsen ST2 191/08
122163 Maria Andersen ST2 193/07
55114 Sarah Garn Hansen ST1 193/07
124027 Mads Hertz Larsen Å1 198/06
54808 Lisbeth Pil SE2 196/06
55178 Lars Nøhr ST3 181/06
55571 Birthe Holm Thomsen ST3 188/05
-- Brutto --
55109 Stefan Rasmussen Å2 191/06
147536 Sussie Wismarch Hansen Å2 195/05
53166 Berrit Carlsen SE2 189/04
129850 Isabella K. H. Jørgensen ST3 174/03
Total (Max: 3102) 3102/141
7 DGI Sydøstjylland
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Å1 200/15
106905 Martin Larsen Å1 199/15
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Å1 200/13
20230 Charlotte Jakobsen Å1 199/12
43374 Allan Clausen ST2 195/11
35001 Jan Ryholl Å1 199/09
19905 Jens Sandfeld Søndergaard Å2 198/09
17311 Anders Secher ST2 190/08
34116 Kasper Kjær Jensen ST1 191/07
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup ST3 191/07
34740 Hardy Larsen SE1 196/06
21680 Jens Kr. Madsen SE2 192/06
34575 Nicolai Beier ST3 186/05
96841 Tim Mikkelsen ST2 188/04
20009 Jens Bo Laursen ST2 182/04
19919 Dagmar Bjerre ST3 182/03
-- Brutto --
107347 Peter Kurth Jensen Å1 196/09
20861 Vagn Åge Jørgensen SE1 181/04
96287 Karsten Knudsen SE2 179/00
34301 Karsten Karstensen ST2
Total (Max: 3120) 3088/134
8 DGI Nordsjælland
65165 Claus Soares Petersen Å1 198/13
81648 Anders Langhorn Å1 198/10
120429 Sandra Youden Å1 198/10
137302 Bethina Terne Sørensen Å2 197/10
80900 Kim Nørager Bay ST1 193/09
112084 Dicte Christine Møller Å2 199/08
71763 Viggo Jørgensen SE1 199/08
65179 Bjørn Klaus Nath Nielsen SE2 193/08
128348 Linas Zvirblis ST2 191/07
62657 Lars Henrik Sørensen ST3 179/06
105024 Agnete Sørensen Å2 198/05
62454 Allan J. Asmussen ST2 192/05
115628 Mikkel Kannik ST2 194/04
90319 Jeannette Frost ST3 189/04
62466 Thomas Pedersen ST3 186/04
121937 Rasmus Andersen ST3 182/03
-- Brutto --
132493 Bjarne Binder Å1 196/09
138509 Julie Binder Å1 197/08
104699 Henning Pries SE1 193/04
60633 Claus Nielsen ST3 178/01
Total (Max: 3086) 3086/114
9 DGI Sønderjylland
109680 Karl Jon Hansen SE1 199/10
107380 Oliver Illner ST2 187/10
146964 Kenneth Clausen Å2 197/09
42345 Jens Faurbye ST2 192/09
146662 Keven Clausen Å2 195/08
139823 Mille Flindt Å2 198/07
39630 Henrik Bentsen SE2 195/07
42676 Jan Sørensen ST2 191/07
42754 Torben Larsen ST1 186/07
87121 Helle Bang Å2 196/06
125104 Henrik Christian Schmidt Å1 195/06
134660 Steen Jensen Å1 195/06
43365 Henning Sørensen ST3 177/05
131709 Kasper Jarner Damm-Nielsen ST3 188/04
42652 Jørn Chr. Krogh ST2 188/02
134939 Peter Kiel ST3 188/02
-- Brutto --
44389 William Kjær SE1 193/07
44018 Johan Christiansen ST3 177/04
44255 Henning Knudsen SE2 189/01
85128 Horst Clausen Å1 188/00
Total (Max: 3067) 3067/105

Til toppen